r1019: Fix crash in Ogg file handling.
[cinelerra/simeon] / po / sl.po
1 # translation of sl.po to 
2 # translation of sl.po to
3 # translation of sl.po to
4 # translation of sl.po to slovenian language
5 # , 2003.
6 # , 2003.
7 # , 2003.
8 # , 2003.
9 # , 2003.
10 # , 2003.
11 # , 2003.
12 # , 2003.
13 # , 2003.
14 # , 2003.
15 # , 2003.
16 # , 2003.
17 # , 2003.
18 # , 2003.
19 # , 2003.
20 # , 2003.
21 # , 2003.
22 # , 2003.
23 # , 2003.
24 # , 2003.
25 # , 2003.
26 # , 2003.
27 # , 2003.
28 # , 2003.
29 # , 2003.
30 # , 2003.
31 # , 2003.
32 # , 2003.
33 # , 2003.
34 # , 2003.
35 msgid ""
36 msgstr ""
37 "Project-Id-Version: sl\n"
38 "POT-Creation-Date: 2004-06-05 22:21+0200\n"
39 "PO-Revision-Date: 2004-06-14 13:58+0100\n"
40 "Last-Translator: Ana Pavli¹iè <ana.pavlisic@kiss.si>\n"
41 "Language-Team:  <sl@li.org>\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45
46 #: cinelerra/aboutprefs.C:32
47 msgid "Cinelerra "
48 msgstr "Cinelerra "
49
50 #: cinelerra/aboutprefs.C:41
51 msgid ""
52 "(c) 2003 Heroine Virtual Ltd.\n"
53 "\n"
54 msgstr ""
55 "(c) 2003 Heroine Virtual Ltd.\n"
56 "\n"
57
58 #: cinelerra/aboutprefs.C:42
59 msgid "Build date: "
60 msgstr "Datum izgradnje"
61
62 #: cinelerra/aboutprefs.C:53
63 #, c-format
64 msgid ""
65 "Quicktime version %d.%d.%d\n"
66 "Libmpeg3 version %d.%d.%d\n"
67 msgstr ""
68 "Razlièica Quicktime %d.%d.%d\n"
69 "Razlièica Libmpeg3 %d.%d.%d\n"
70
71 #: cinelerra/aboutprefs.C:92
72 msgid ""
73 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms\n"
74 "of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version\n"
75 "2 of the License, or (at your option) any later version.\n"
76 "\n"
77 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;\n"
78 "without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR\n"
79 "PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\n"
80 "\n"
81 msgstr ""
82 "Ta program je prosto programje; lahko ga raz¹irjate in/ali spreminjate pod pogoji \n"
83 "GNU Splo¹ne javne licence, kot jo je objavila Free Software Foundation,\n"
84 "ali (na va¹o ¾eljo) keterokoli novej¹o razlièico te licence\n"
85 "\n"
86 "Program je na voljo v upanju, da je uporaben, a BREZ KAKR©NIHKOLI JAMSTEV;\n"
87 " jamèeno ni niti za njegovo UPORABNOST ali PRIMERNOST ZA DOLOÈENO RABO. \n"
88 "Za nadaljne podrobnosti glejte GNU Splo¹no javno licenco.\n"
89
90 #: cinelerra/adeviceprefs.C:235
91 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:166
92 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:187
93 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:303
94 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:313
95 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:323
96 msgid "Device path:"
97 msgstr "Pot naprave:"
98
99 #: cinelerra/adeviceprefs.C:257
100 #: cinelerra/adeviceprefs.C:343
101 #: cinelerra/assetedit.C:262
102 #: cinelerra/fileformat.C:64
103 msgid "Bits:"
104 msgstr "Biti:"
105
106 #: cinelerra/adeviceprefs.C:283
107 #: cinelerra/adeviceprefs.C:368
108 #: cinelerra/adeviceprefs.C:497
109 #: cinelerra/assetedit.C:225
110 #: cinelerra/fileformat.C:52
111 #: cinelerra/new.C:374
112 #: cinelerra/setformat.C:275
113 msgid "Channels:"
114 msgstr "Kanali:"
115
116 #: cinelerra/adeviceprefs.C:322
117 msgid "Device:"
118 msgstr "Naprava:"
119
120 #: cinelerra/adeviceprefs.C:394
121 msgid "Server:"
122 msgstr "Stre¾nik:"
123
124 #: cinelerra/adeviceprefs.C:410
125 #: cinelerra/adeviceprefs.C:459
126 #: cinelerra/performanceprefs.C:117
127 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:253
128 msgid "Port:"
129 msgstr "Vrata:"
130
131 #: cinelerra/adeviceprefs.C:438
132 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:235
133 msgid "Device Path:"
134 msgstr "Pot naprave:"
135
136 #: cinelerra/adeviceprefs.C:477
137 #: cinelerra/channeledit.C:744
138 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:271
139 msgid "Channel:"
140 msgstr "Kanal:"
141
142 #: cinelerra/adeviceprefs.C:518
143 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:291
144 msgid "Syt Offset:"
145 msgstr "Odmik syt:"
146
147 #. couldn't open source file / skip the edit
148 #: cinelerra/amodule.C:215
149 #: cinelerra/amodule.C:294
150 #, c-format
151 msgid "VirtualAConsole::load_track Couldn't open %s.\n"
152 msgstr "VirtualAConsole::load_track Ne morem odpreti %s.\n"
153
154 #: cinelerra/apatchgui.C:217
155 #: cinelerra/patchbay.C:480
156 #: cinelerra/vpatchgui.C:183
157 msgid "fade"
158 msgstr "zabris"
159
160 #: cinelerra/apatchgui.C:293
161 msgid "pan"
162 msgstr "premik kamere"
163
164 #: cinelerra/assetedit.C:175
165 msgid "Select a file for this asset:"
166 msgstr "Izberi datoteko za to sredstvo:"
167
168 #: cinelerra/assetedit.C:178
169 msgid "File format:"
170 msgstr "Format datoteke:"
171
172 #: cinelerra/assetedit.C:184
173 msgid "Bytes:"
174 msgstr "Bajti:"
175
176 #: cinelerra/assetedit.C:207
177 #: cinelerra/formattools.C:134
178 msgid "Audio:"
179 msgstr "Zvok:"
180
181 #: cinelerra/assetedit.C:213
182 #: cinelerra/assetedit.C:349
183 #: cinelerra/filemov.C:1244
184 #: cinelerra/filemov.C:1516
185 #: cinelerra/filesndfile.C:396
186 #: cinelerra/filetga.C:907
187 msgid "Compression:"
188 msgstr "Kompresija:"
189
190 #: cinelerra/assetedit.C:242
191 #: cinelerra/fileformat.C:58
192 msgid "Sample rate:"
193 msgstr "Ferkvenca vzorèenja:"
194
195 #: cinelerra/assetedit.C:283
196 #: cinelerra/fileformat.C:77
197 msgid "Header length:"
198 msgstr "Dol¾ina glave:"
199
200 #. printf("FileFormat::create_objects_ 1 %d\n", asset->byte_order);
201 #: cinelerra/assetedit.C:295
202 #: cinelerra/fileformat.C:84
203 #: cinelerra/filesndfile.C:415
204 msgid "Byte order:"
205 msgstr "Zapis bajtov:"
206
207 #: cinelerra/assetedit.C:316
208 #: cinelerra/assetedit.C:453
209 msgid "Lo-Hi"
210 msgstr "Ni-Vi"
211
212 #: cinelerra/assetedit.C:318
213 #: cinelerra/assetedit.C:470
214 msgid "Hi-Lo"
215 msgstr "Vi-Ni"
216
217 #: cinelerra/assetedit.C:332
218 msgid "Values are unsigned"
219 msgstr "Vrednosti so nepredznaèene"
220
221 #: cinelerra/assetedit.C:334
222 #: cinelerra/assetedit.C:487
223 #: cinelerra/fileformat.C:167
224 msgid "Values are signed"
225 msgstr "Vrednosti so predznaèene"
226
227 #. printf("FormatTools::create_objects 8\n");
228 #: cinelerra/assetedit.C:343
229 #: cinelerra/formattools.C:167
230 msgid "Video:"
231 msgstr "Video:"
232
233 #: cinelerra/assetedit.C:361
234 #: cinelerra/setformat.C:315
235 msgid "Frame rate:"
236 msgstr "Frekv. slik:"
237
238 #: cinelerra/assetedit.C:371
239 #: cinelerra/setformat.C:330
240 #: plugins/freeverb/freeverb.C:327
241 msgid "Width:"
242 msgstr "©irina:"
243
244 #: cinelerra/assetedit.C:378
245 #: cinelerra/setformat.C:337
246 msgid "Height:"
247 msgstr "Vi¹ina:"
248
249 #: cinelerra/assetedit.h:66
250 msgid "Select a file"
251 msgstr "Izberi datoteko"
252
253 #: cinelerra/assetpopup.C:92
254 msgid "Info..."
255 msgstr "Podatki..."
256
257 #: cinelerra/assetpopup.C:134
258 msgid "Rebuild index"
259 msgstr "Znova zgradi kazalo"
260
261 #: cinelerra/assetpopup.C:158
262 #: cinelerra/awindowmenu.C:82
263 msgid "Sort items"
264 msgstr "Razvrsti predmete"
265
266 #. set scrubbing speed
267 #. ScrubSpeed *scrub_speed;
268 #. settingsmenu->add_item(scrub_speed = new ScrubSpeed(mwindow));
269 #. if(mwindow->edl->session->scrub_speed == .5)
270 #. scrub_speed->set_text(_("Fast Shuttle"));
271 #: cinelerra/assetpopup.C:181
272 #: cinelerra/mainmenu.C:161
273 msgid "View"
274 msgstr "Pogled"
275
276 #: cinelerra/assetpopup.C:214
277 #: cinelerra/mainmenu.C:702
278 msgid "Paste"
279 msgstr "Prilepi"
280
281 #: cinelerra/assetpopup.C:238
282 msgid "Match project size"
283 msgstr "Prilagodi velikost projekta"
284
285 #: cinelerra/assetpopup.C:268
286 msgid "Remove from project"
287 msgstr "Odstrani iz projekta"
288
289 #: cinelerra/assetpopup.C:290
290 msgid "Remove from disk"
291 msgstr "Odtrani z diska "
292
293 #: cinelerra/assetremove.C:25
294 msgid "Permanently remove from disk?"
295 msgstr "Zaèasno odtrani z diska?"
296
297 #: cinelerra/atrack.C:119
298 #, c-format
299 msgid "Audio %d"
300 msgstr "Zvok %d"
301
302 #. printf("AWindowGUI::create_objects 1\n");
303 #: cinelerra/awindowgui.C:318
304 #: plugins/titler/title.C:1020
305 msgid "Title"
306 msgstr "Naslov"
307
308 #: cinelerra/awindowgui.C:319
309 msgid "Comments"
310 msgstr "Komentarji"
311
312 #: cinelerra/awindowgui.C:1321
313 msgid "New bin"
314 msgstr "Nov ko¹"
315
316 #: cinelerra/awindowgui.C:1335
317 msgid "Delete bin"
318 msgstr "Zbri¹i ko¹"
319
320 #: cinelerra/awindowgui.C:1353
321 msgid "Rename bin"
322 msgstr "Preimenuj ko¹"
323
324 #: cinelerra/awindowgui.C:1366
325 msgid "Delete asset from disk"
326 msgstr "Zbri¹i sredstva iz diska"
327
328 #: cinelerra/awindowgui.C:1379
329 msgid "Delete asset from project"
330 msgstr "Zbri¹i sredstva iz projekta"
331
332 #: cinelerra/awindowgui.C:1392
333 msgid "Edit information on asset"
334 msgstr "Uredi informacije na sredstvu"
335
336 #: cinelerra/awindowgui.C:1406
337 msgid "Redraw index"
338 msgstr "Znova nari¹i kazalo"
339
340 #: cinelerra/awindowgui.C:1419
341 msgid "Paste asset on recordable tracks"
342 msgstr "Prilepi sredstvo na snemalne steze"
343
344 #: cinelerra/awindowgui.C:1432
345 msgid "Append asset in new tracks"
346 msgstr "Pripni sredstvo na novo stezo"
347
348 #: cinelerra/awindowgui.C:1445
349 msgid "View asset"
350 msgstr "Poglej sredstvo"
351
352 #: cinelerra/awindowmenu.C:56
353 #: cinelerra/awindowmenu.C:122
354 #: guicast/bcfilebox.C:378
355 msgid "Display icons"
356 msgstr "Ka¾i ikone"
357
358 #: cinelerra/awindowmenu.C:56
359 #: cinelerra/awindowmenu.C:122
360 #: guicast/bcfilebox.C:365
361 msgid "Display text"
362 msgstr "Ka¾i besedilo"
363
364 #: cinelerra/batchrender.C:29
365 #: plugins/freezeframe/freezeframe.C:82
366 msgid "Enabled"
367 msgstr "Omogoèeno"
368
369 #: cinelerra/batchrender.C:30
370 msgid "Output"
371 msgstr "Izhod"
372
373 #: cinelerra/batchrender.C:31
374 msgid "EDL"
375 msgstr "EDL"
376
377 #: cinelerra/batchrender.C:32
378 msgid "Elapsed"
379 msgstr "Preteèen"
380
381 #: cinelerra/batchrender.C:44
382 msgid "Batch Render..."
383 msgstr "Serijsko upodabljanje..."
384
385 #: cinelerra/batchrender.C:356
386 msgid "EDL %s not found.\n"
387 msgstr "EDL %s ni bil najden.\n"
388
389 #. output file
390 #: cinelerra/batchrender.C:623
391 msgid "Output path:"
392 msgstr "Pot izhoda:"
393
394 #: cinelerra/batchrender.C:650
395 msgid "EDL Path:"
396 msgstr "Pot EDL:"
397
398 #: cinelerra/batchrender.C:667
399 msgid "Input EDL"
400 msgstr "Vhod EDL"
401
402 #: cinelerra/batchrender.C:668
403 msgid "Select an EDL to load:"
404 msgstr "Izberi EDL za odprtje:"
405
406 #: cinelerra/batchrender.C:686
407 msgid "Batches to render:"
408 msgstr "Posli za upodobit:"
409
410 #: cinelerra/batchrender.C:817
411 #: cinelerra/file.C:1132
412 #: cinelerra/filemov.C:1049
413 #: cinelerra/loadmode.C:58
414 msgid "Unknown"
415 msgstr "Neznan"
416
417 #: cinelerra/batchrender.C:926
418 #: cinelerra/new.C:73
419 #: cinelerra/recordgui.C:903
420 msgid "New"
421 msgstr "Nova"
422
423 #: cinelerra/batchrender.C:940
424 #: cinelerra/channeledit.C:441
425 #: cinelerra/cwindowtool.C:1215
426 #: cinelerra/recordgui.C:918
427 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:886
428 msgid "Delete"
429 msgstr "Zbri¹i"
430
431 #: cinelerra/batchrender.C:1059
432 msgid "batch_render_start"
433 msgstr "zaèetek_serijskega_upodabljanja"
434
435 #: cinelerra/batchrender.C:1075
436 msgid "batch_render_stop"
437 msgstr "konec_serijskega_upodabljanja"
438
439 #: cinelerra/batchrender.C:1094
440 msgid "batch_render_cancel"
441 msgstr "prekinitev_serijskega_upodabljanja"
442
443 #: cinelerra/brender.C:133
444 msgid "BRender::fork_background: can't open /proc/self/cmdline.\n"
445 msgstr "BRender::fork_background: ne morem odpreti /proc/self/cmdline.\n"
446
447 #: cinelerra/brender.C:243
448 #, c-format
449 msgid "BRender::set_video_map called to set NOT_SCANNED\n"
450 msgstr "BRender::set_video_map je bila poklicana za nastavitev NOT_SCANNED\n"
451
452 #: cinelerra/brender.C:260
453 #, c-format
454 msgid "BRender::set_video_map %d: attempt to set beyond end of map %d.\n"
455 msgstr "BRender::set_video_map %d: poskus nastavitve za koncem katre%d.\n"
456
457 #: cinelerra/browsebutton.C:29
458 msgid "Look for file"
459 msgstr "Poglej za datoteko"
460
461 #: cinelerra/canvas.C:742
462 msgid "Zoom 25%"
463 msgstr "25% poveèava"
464
465 #: cinelerra/canvas.C:743
466 msgid "Zoom 50%"
467 msgstr "50% poveèava"
468
469 #: cinelerra/canvas.C:744
470 #: cinelerra/recordmonitor.C:687
471 msgid "Zoom 100%"
472 msgstr "100% poveèava"
473
474 #: cinelerra/canvas.C:745
475 msgid "Zoom 200%"
476 msgstr "200% poveèava"
477
478 #: cinelerra/canvas.C:782
479 msgid "Reset camera"
480 msgstr "Ponastavi kamero"
481
482 #: cinelerra/canvas.C:795
483 msgid "Reset projector"
484 msgstr "Ponastavi projektor"
485
486 #: cinelerra/canvas.C:808
487 msgid "Reset translation"
488 msgstr "Ponastavi premik"
489
490 #: cinelerra/canvas.C:835
491 msgid "Show controls"
492 msgstr "Ka¾i kontrole"
493
494 #: cinelerra/canvas.C:837
495 msgid "Hide controls"
496 msgstr "Skrij kontrole"
497
498 #: cinelerra/canvas.C:844
499 msgid "Close source"
500 msgstr "Zapri izvor"
501
502 #: cinelerra/channeledit.C:366
503 msgid "Select"
504 msgstr "Izberi"
505
506 #: cinelerra/channeledit.C:380
507 msgid "Add..."
508 msgstr "Dodaj..."
509
510 #: cinelerra/channeledit.C:411
511 #: cinelerra/editpopup.C:93
512 #: cinelerra/pluginpopup.C:205
513 msgid "Move up"
514 msgstr "Prestavi gor"
515
516 #: cinelerra/channeledit.C:426
517 #: cinelerra/editpopup.C:110
518 #: cinelerra/pluginpopup.C:220
519 msgid "Move down"
520 msgstr "Prestavi dol"
521
522 #: cinelerra/channeledit.C:454
523 msgid "Edit..."
524 msgstr "Uredi..."
525
526 #: cinelerra/channeledit.C:467
527 msgid "Picture..."
528 msgstr "Slika..."
529
530 #: cinelerra/channeledit.C:545
531 msgid "NTSC_BCAST"
532 msgstr "NTSC_BCAST"
533
534 #: cinelerra/channeledit.C:548
535 msgid "NTSC_CABLE"
536 msgstr "NTSC_CABLE"
537
538 #: cinelerra/channeledit.C:551
539 msgid "NTSC_HRC"
540 msgstr "NTSC_HRC"
541
542 #: cinelerra/channeledit.C:554
543 msgid "NTSC_BCAST_JP"
544 msgstr "NTSC_BCAST_JP"
545
546 #: cinelerra/channeledit.C:557
547 msgid "NTSC_CABLE_JP"
548 msgstr "NTSC_CABLE_JP"
549
550 #: cinelerra/channeledit.C:560
551 msgid "PAL_AUSTRALIA"
552 msgstr "PAL_AUSTRALIA"
553
554 #: cinelerra/channeledit.C:563
555 msgid "PAL_EUROPE"
556 msgstr "PAL_EUROPE"
557
558 #: cinelerra/channeledit.C:566
559 msgid "PAL_E_EUROPE"
560 msgstr "PAL_E_EUROPE"
561
562 #: cinelerra/channeledit.C:569
563 msgid "PAL_ITALY"
564 msgstr "PAL_ITALY"
565
566 #: cinelerra/channeledit.C:572
567 msgid "PAL_IRELAND"
568 msgstr "PAL_IRELAND"
569
570 #: cinelerra/channeledit.C:575
571 msgid "PAL_NEWZEALAND"
572 msgstr "PAL_NEWZEALAND"
573
574 #: cinelerra/channeledit.C:585
575 msgid "NTSC"
576 msgstr "NTSC"
577
578 #: cinelerra/channeledit.C:588
579 msgid "PAL"
580 msgstr "PAL"
581
582 #: cinelerra/channeledit.C:591
583 msgid "SECAM"
584 msgstr "SECAM"
585
586 #. no plugin
587 #. printf("VWindowGUI::create_objects 2\n");
588 #. printf("VWindowGUI::create_objects 1\n");
589 #. source = new VWindowSource(mwindow,
590 #. this,
591 #. mwindow->theme->vsource_x,
592 #. mwindow->theme->vsource_y);
593 #. source->create_objects();
594 #: cinelerra/channeledit.C:601
595 #: cinelerra/plugindialog.C:206
596 #: cinelerra/record.C:310
597 #: cinelerra/recordgui.C:216
598 #: cinelerra/sharedlocation.C:106
599 #: cinelerra/sharedlocation.C:111
600 #: cinelerra/sharedlocation.C:124
601 #: cinelerra/vwindowgui.C:215
602 #: plugins/parametric/parametric.C:256
603 #, c-format
604 msgid "None"
605 msgstr "Brez"
606
607 #: cinelerra/channeledit.C:737
608 #: cinelerra/clipedit.C:156
609 msgid "Title:"
610 msgstr "Naslov:"
611
612 #: cinelerra/channeledit.C:750
613 msgid "Frequency table:"
614 msgstr "Tabela frekvenc:"
615
616 #: cinelerra/channeledit.C:759
617 msgid "Fine:"
618 msgstr "Precizno:"
619
620 #: cinelerra/channeledit.C:766
621 msgid "Norm:"
622 msgstr "Standard:"
623
624 #: cinelerra/channeledit.C:775
625 msgid "Input:"
626 msgstr "Vhod:"
627
628 #: cinelerra/channeledit.C:1079
629 #: plugins/brightness/brightnesswindow.C:39
630 msgid "Brightness:"
631 msgstr "Svetlost:"
632
633 #: cinelerra/channeledit.C:1088
634 #: plugins/brightness/brightnesswindow.C:45
635 msgid "Contrast:"
636 msgstr "Kontrast:"
637
638 #: cinelerra/channeledit.C:1096
639 msgid "Color:"
640 msgstr "Barva:"
641
642 #: cinelerra/channeledit.C:1104
643 #: plugins/chromakey/chromakey.C:102
644 #: plugins/huesaturation/huesaturation.C:290
645 msgid "Hue:"
646 msgstr "Odtenek:"
647
648 #: cinelerra/channeledit.C:1112
649 msgid "Whiteness:"
650 msgstr "Belina:"
651
652 #: cinelerra/channelpicker.C:382
653 msgid "Channel"
654 msgstr "Kanal"
655
656 #: cinelerra/channelpicker.C:414
657 msgid "Edit channels"
658 msgstr "Uredi kanale:"
659
660 #: cinelerra/clipedit.C:160
661 msgid "Comments:"
662 msgstr "Komentarji:"
663
664 #. printf("ConfirmQuitWindow::create_objects 1\n");
665 #: cinelerra/confirmquit.C:34
666 msgid "( Answering No will destroy changes )"
667 msgstr "( Odgovor \"Ne\" bo unièil spremembe ) "
668
669 #: cinelerra/confirmquit.C:49
670 #: cinelerra/question.C:43
671 msgid "Yes"
672 msgstr "Da"
673
674 #: cinelerra/confirmquit.C:67
675 #: cinelerra/question.C:61
676 msgid "No"
677 msgstr "Ne"
678
679 #: cinelerra/confirmsave.C:104
680 msgid "The following files exist.  Overwrite them?"
681 msgstr "Sledeèe datoteke obstajajo. Ali jih prepi¹em?"
682
683 #: cinelerra/cpanel.C:107
684 msgid "Protect video from changes"
685 msgstr "Za¹èiti video pred spremembami"
686
687 #: cinelerra/cpanel.C:131
688 msgid "Edit mask"
689 msgstr "Uredi masko"
690
691 #: cinelerra/cpanel.C:151
692 msgid "Zoom view"
693 msgstr "Poveèava pogleda"
694
695 #: cinelerra/cpanel.C:171
696 msgid "Adjust camera automation"
697 msgstr "Prilagodi samodejnost kamere"
698
699 #: cinelerra/cpanel.C:191
700 msgid "Adjust projector automation"
701 msgstr "Prilagodi samodejnost projektorja"
702
703 #: cinelerra/cpanel.C:211
704 msgid "Crop a layer or output"
705 msgstr "Obre¾i plast ali izhod"
706
707 #: cinelerra/cpanel.C:233
708 msgid "Show tool info"
709 msgstr "Poka¾i podatke orodja"
710
711 #: cinelerra/cpanel.C:254
712 msgid "Show safe regions"
713 msgstr "Poka¾i varna podroèja"
714
715 #: cinelerra/cwindowgui.C:336
716 #: cinelerra/cwindowgui.C:351
717 msgid "insert assets"
718 msgstr "vstavi sredstva"
719
720 #: cinelerra/cwindowgui.C:1178
721 msgid "mask point"
722 msgstr "maskiraj toèko"
723
724 #: cinelerra/cwindowgui.C:1391
725 #: cinelerra/cwindowgui.C:2340
726 #: cinelerra/cwindowgui.C:2353
727 #: cinelerra/cwindowgui.C:2372
728 #: cinelerra/cwindowgui.C:2390
729 #: cinelerra/trackcanvas.C:3177
730 msgid "tweek"
731 msgstr "Prilagajanje"
732
733 #: cinelerra/cwindowgui.C:2281
734 #: cinelerra/patchbay.C:300
735 #: cinelerra/patchgui.C:567
736 #: cinelerra/trackcanvas.C:2310
737 #: cinelerra/trackcanvas.C:2371
738 msgid "keyframe"
739 msgstr "kljuèna slika"
740
741 #: cinelerra/cwindowtool.C:263
742 msgid "Do it"
743 msgstr "Naredi"
744
745 #: cinelerra/cwindowtool.C:311
746 msgid "X1:"
747 msgstr "X1:"
748
749 #: cinelerra/cwindowtool.C:317
750 msgid "Y1:"
751 msgstr "Y1:"
752
753 #: cinelerra/cwindowtool.C:324
754 msgid "X2:"
755 msgstr "X2:"
756
757 #: cinelerra/cwindowtool.C:330
758 msgid "Y2:"
759 msgstr "Y2:"
760
761 #: cinelerra/cwindowtool.C:403
762 #: cinelerra/cwindowtool.C:788
763 #: cinelerra/cwindowtool.C:1553
764 #: plugins/radialblur/radialblur.C:258
765 #: plugins/titler/titlewindow.C:192
766 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:264
767 msgid "X:"
768 msgstr "X:"
769
770 #: cinelerra/cwindowtool.C:412
771 #: cinelerra/cwindowtool.C:797
772 #: cinelerra/cwindowtool.C:1561
773 #: plugins/perspective/perspective.C:136
774 #: plugins/radialblur/radialblur.C:262
775 #: plugins/titler/titlewindow.C:197
776 #: plugins/yuv/yuv.C:176
777 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:268
778 msgid "Y:"
779 msgstr "Y:"
780
781 #: cinelerra/cwindowtool.C:421
782 #: cinelerra/cwindowtool.C:806
783 msgid "Z:"
784 msgstr "Z:"
785
786 #: cinelerra/cwindowtool.C:545
787 #: cinelerra/cwindowtool.C:963
788 msgid "Left justify"
789 msgstr "Leva poravnava"
790
791 #: cinelerra/cwindowtool.C:584
792 #: cinelerra/cwindowtool.C:992
793 msgid "Center horizontal"
794 msgstr "Vodoravno centriranje"
795
796 #: cinelerra/cwindowtool.C:609
797 #: cinelerra/cwindowtool.C:1017
798 msgid "Right justify"
799 msgstr "Desna poravnava"
800
801 #: cinelerra/cwindowtool.C:647
802 #: cinelerra/cwindowtool.C:1047
803 msgid "Top justify"
804 msgstr "Zgornja poravnava"
805
806 #: cinelerra/cwindowtool.C:685
807 #: cinelerra/cwindowtool.C:1077
808 msgid "Center vertical"
809 msgstr "Navpièno centriranje"
810
811 #: cinelerra/cwindowtool.C:710
812 #: cinelerra/cwindowtool.C:1102
813 msgid "Bottom justify"
814 msgstr "Spodnja poravnava"
815
816 #: cinelerra/cwindowtool.C:1159
817 #: cinelerra/cwindowtool.C:1172
818 msgid "Multiply alpha"
819 msgstr "Zmno¾i alfo"
820
821 #: cinelerra/cwindowtool.C:1163
822 #: cinelerra/cwindowtool.C:1167
823 #: cinelerra/cwindowtool.C:1175
824 msgid "Subtract alpha"
825 msgstr "Od¹tej alfo"
826
827 #: cinelerra/cwindowtool.C:1302
828 msgid "Cycle next"
829 msgstr "Kro¾i naprej"
830
831 #: cinelerra/cwindowtool.C:1344
832 msgid "Cycle prev"
833 msgstr "Kro¾i nazaj"
834
835 #: cinelerra/cwindowtool.C:1520
836 #: cinelerra/recordgui.C:260
837 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:392
838 #: plugins/motion/motion.C:117
839 msgid "Mode:"
840 msgstr "Naèin:"
841
842 #: cinelerra/cwindowtool.C:1529
843 #: cinelerra/fileavi.C:918
844 #: plugins/chromakey/chromakey.C:114
845 #: plugins/huesaturation/huesaturation.C:296
846 msgid "Value:"
847 msgstr "Vrednost:"
848
849 #. add_subwindow(next_point = new CWindowMaskCycleNext(mwindow, this, x, y));
850 #. y += 30;
851 #. add_subwindow(prev_point = new CWindowMaskCyclePrev(mwindow, this, x, y));
852 #. y += 40;
853 #: cinelerra/cwindowtool.C:1538
854 msgid "Mask number:"
855 msgstr "©tevilka maske:"
856
857 #: cinelerra/cwindowtool.C:1546
858 msgid "Feather:"
859 msgstr "Mehèanje:"
860
861 #: cinelerra/dcoffset.C:40
862 msgid "DC Offset"
863 msgstr "Odmik DC"
864
865 #: cinelerra/deleteallindexes.C:17
866 msgid "Delete existing indexes"
867 msgstr "Zbri¹i obstojeèa kazala"
868
869 #: cinelerra/deleteallindexes.C:40
870 #, c-format
871 msgid "Delete all indexes in %s?"
872 msgstr "Zbri¹i vsa kazala v %s?"
873
874 #: cinelerra/editpanel.C:463
875 msgid "In point ( [ )"
876 msgstr "Vhodna toèka ( [ )"
877
878 #: cinelerra/editpanel.C:488
879 msgid "Out point ( ] )"
880 msgstr "Izhodna toèka ( ] )"
881
882 #: cinelerra/editpanel.C:513
883 msgid "Delete in point"
884 msgstr "Zbri¹i vhodno toèko"
885
886 #: cinelerra/editpanel.C:538
887 msgid "Delete out point"
888 msgstr "Zbri¹i izhodno toèko"
889
890 #: cinelerra/editpanel.C:568
891 msgid "Next label ( ctrl -> )"
892 msgstr "Naslednja oznaka ( ctrl -> )"
893
894 #: cinelerra/editpanel.C:595
895 msgid "Previous label ( ctrl <- )"
896 msgstr "Prej¹nja oznaka ( ctrl <- )"
897
898 #: cinelerra/editpanel.C:617
899 msgid "Lift"
900 msgstr "Dvigni"
901
902 #: cinelerra/editpanel.C:632
903 msgid "Overwrite ( b )"
904 msgstr "Pi¹i preko ( b ) "
905
906 #: cinelerra/editpanel.C:657
907 msgid "Extract"
908 msgstr "Izloèi"
909
910 #: cinelerra/editpanel.C:673
911 msgid "To clip"
912 msgstr "V odsek"
913
914 #: cinelerra/editpanel.C:689
915 msgid "Splice ( v )"
916 msgstr "Zdru¾i ( v )"
917
918 #: cinelerra/editpanel.C:714
919 msgid "Cut ( x )"
920 msgstr "Izre¾i ( x )"
921
922 #: cinelerra/editpanel.C:739
923 msgid "Copy ( c )"
924 msgstr "Kopiraj ( c )"
925
926 #: cinelerra/editpanel.C:762
927 msgid "Append to end of track"
928 msgstr "Pripni na konec steze"
929
930 #: cinelerra/editpanel.C:780
931 msgid "Insert before beginning of track"
932 msgstr "Vstavi pred zaèetkom steze"
933
934 #: cinelerra/editpanel.C:799
935 msgid "Paste ( v )"
936 msgstr "Prilepi ( v )"
937
938 #: cinelerra/editpanel.C:826
939 msgid "Set transition"
940 msgstr "Nastavi prehod"
941
942 #: cinelerra/editpanel.C:841
943 msgid "Set presentation up to current position"
944 msgstr "Nastavi predstavitev na trenutni polo¾aj"
945
946 #: cinelerra/editpanel.C:856
947 msgid "Undo ( z )"
948 msgstr "Razveljavi ( z )"
949
950 #: cinelerra/editpanel.C:878
951 msgid "Redo ( shift Z )"
952 msgstr "Obnovi ( shift Z )"
953
954 #: cinelerra/editpanel.C:904
955 msgid "Toggle label at current position ( l )"
956 msgstr "Preklopi oznako na trenutnem polo¾aju ( l )"
957
958 #: cinelerra/editpanel.C:933
959 msgid "Fit selection to display ( f )"
960 msgstr "Izbiro prilagodi zaslonu ( f )"
961
962 #: cinelerra/editpanel.C:966
963 msgid "Drag and drop editing mode"
964 msgstr "Naèin urejanja povleci in spusti"
965
966 #: cinelerra/editpanel.C:991
967 msgid "Cut and paste editing mode"
968 msgstr "Naèin urejanja izreèi in prilepi"
969
970 #: cinelerra/editpanel.C:1014
971 msgid "Generate keyframes while tweeking"
972 msgstr "Ustvarjaj kljuène slike med prilagajanjem"
973
974 #: cinelerra/editpopup.C:71
975 msgid "Attach effect..."
976 msgstr "Pripni uèinek..."
977
978 #: cinelerra/editpopup.C:128
979 msgid "Resize track..."
980 msgstr "Spremeni velikost steze..."
981
982 #: cinelerra/editpopup.C:152
983 msgid "Match output size"
984 msgstr "Prilagodi izhodni velikosti"
985
986 #: cinelerra/editpopup.C:174
987 #: cinelerra/mainmenu.C:814
988 #: cinelerra/mainmenu.C:857
989 msgid "Delete track"
990 msgstr "Zbri¹i stezo"
991
992 #: cinelerra/editpopup.C:191
993 #: cinelerra/mainmenu.C:802
994 #: cinelerra/mainmenu.C:843
995 msgid "Add track"
996 msgstr "Dodaj stezo"
997
998 #: cinelerra/file.C:217
999 msgid "This format doesn't support audio."
1000 msgstr "Ta format ne podpira zvoka."
1001
1002 #: cinelerra/file.C:220
1003 msgid "This format doesn't support video."
1004 msgstr "Ta format ne podpira videa."
1005
1006 #: cinelerra/file.C:1188
1007 #: cinelerra/file.C:1194
1008 #: cinelerra/fileformat.C:139
1009 #: cinelerra/filesndfile.C:447
1010 msgid "Lo Hi"
1011 msgstr "Ni¾-Vi¹"
1012
1013 #: cinelerra/file.C:1195
1014 #: cinelerra/fileformat.C:153
1015 #: cinelerra/filesndfile.C:432
1016 msgid "Hi Lo"
1017 msgstr "Vi¹-Ni¾"
1018
1019 #: cinelerra/file.inc:44
1020 msgid "AC3"
1021 msgstr "AC3"
1022
1023 #: cinelerra/file.inc:45
1024 msgid "Apple/SGI AIFF"
1025 msgstr "Apple/SGI AIFF"
1026
1027 #: cinelerra/file.inc:46
1028 msgid "MPEG Audio"
1029 msgstr "Zvok MPEG"
1030
1031 #. For encoding only
1032 #: cinelerra/file.inc:47
1033 msgid "Sun/NeXT AU"
1034 msgstr "Sun/NeXT AU"
1035
1036 #: cinelerra/file.inc:48
1037 msgid "Microsoft AVI"
1038 msgstr "Microsoft AVI"
1039
1040 #: cinelerra/file.inc:49
1041 msgid "Microsoft WAV"
1042 msgstr "Microsoft WAV"
1043
1044 #: cinelerra/file.inc:50
1045 msgid "AVI Arne Type 1"
1046 msgstr "AVI Arne Vrsta 1"
1047
1048 #: cinelerra/file.inc:51
1049 msgid "AVI DV Type 2"
1050 msgstr "AVI DV Vrsta 2"
1051
1052 #: cinelerra/file.inc:52
1053 msgid "AVI Avifile"
1054 msgstr "AVI Datoteka Avi"
1055
1056 #: cinelerra/file.inc:53
1057 msgid "AVI Lavtools"
1058 msgstr "AVI Lavtools"
1059
1060 #: cinelerra/file.inc:54
1061 msgid "JPEG Sequence"
1062 msgstr "Zaporedje JPEG"
1063
1064 #: cinelerra/file.inc:55
1065 msgid "JPEG"
1066 msgstr "JPEG"
1067
1068 #: cinelerra/file.inc:56
1069 msgid "Quicktime for Linux"
1070 msgstr "Quicktime za Linux"
1071
1072 #: cinelerra/file.inc:57
1073 msgid "MPEG"
1074 msgstr "MPEG"
1075
1076 #. For decoding only
1077 #: cinelerra/file.inc:58
1078 msgid "Raw PCM"
1079 msgstr "Surov PCM"
1080
1081 #: cinelerra/file.inc:59
1082 msgid "PNG Sequence"
1083 msgstr "Zaporedje PNG"
1084
1085 #: cinelerra/file.inc:60
1086 #: cinelerra/filemov.C:22
1087 msgid "PNG"
1088 msgstr "PNG"
1089
1090 #: cinelerra/file.inc:61
1091 msgid "Unknown sound"
1092 msgstr "Neznan zvok"
1093
1094 #: cinelerra/file.inc:62
1095 msgid "TGA Sequence"
1096 msgstr "Zaporedje TGA"
1097
1098 #: cinelerra/file.inc:63
1099 msgid "TGA"
1100 msgstr "TGA"
1101
1102 #: cinelerra/file.inc:64
1103 msgid "TIFF"
1104 msgstr "TIFF"
1105
1106 #: cinelerra/file.inc:65
1107 msgid "TIFF Sequence"
1108 msgstr "Zaporedje TIFF"
1109
1110 #: cinelerra/file.inc:66
1111 msgid "MPEG Video"
1112 msgstr "Video MPEG"
1113
1114 #. For encoding only
1115 #: cinelerra/file.inc:67
1116 msgid "OGG Vorbis"
1117 msgstr "OGG Vorbis"
1118
1119 #: cinelerra/file.inc:105
1120 msgid "8 Bit Linear"
1121 msgstr "Linearno 8 bitno"
1122
1123 #: cinelerra/file.inc:106
1124 msgid "16 Bit Linear"
1125 msgstr "Linearno 16 bitno"
1126
1127 #: cinelerra/file.inc:107
1128 msgid "24 Bit Linear"
1129 msgstr "Linearno 24 bitno"
1130
1131 #: cinelerra/file.inc:108
1132 msgid "32 Bit Linear"
1133 msgstr "Linearno 32 bitno"
1134
1135 #: cinelerra/file.inc:109
1136 msgid "u Law"
1137 msgstr "u Law"
1138
1139 #: cinelerra/file.inc:110
1140 msgid "IMA 4"
1141 msgstr "IMA 4"
1142
1143 #: cinelerra/file.inc:111
1144 msgid "ADPCM"
1145 msgstr "ADPCM"
1146
1147 #: cinelerra/file.inc:112
1148 msgid "Float"
1149 msgstr "Plavajoèa vejica"
1150
1151 #. Video formats not part of Quicktime
1152 #: cinelerra/file.inc:115
1153 msgid "RGB ALPHA"
1154 msgstr "RGB ALPHA"
1155
1156 #: cinelerra/file.inc:116
1157 msgid "PNG ALPHA"
1158 msgstr "PNG ALPHA"
1159
1160 #: cinelerra/fileavi.C:765
1161 #: cinelerra/fileavi.C:909
1162 msgid "Codec: "
1163 msgstr "Kodek:"
1164
1165 #: cinelerra/fileavi.C:774
1166 msgid "Compressor: 16 bit PCM"
1167 msgstr "Kompresija: 16 bit PCM"
1168
1169 #: cinelerra/fileavi.C:914
1170 msgid "Attributes:"
1171 msgstr "Atributi:"
1172
1173 #: cinelerra/fileavi.C:925
1174 msgid "Compressor: Consumer DV"
1175 msgstr "Kompresija: Consumer DV"
1176
1177 #: cinelerra/fileformat.C:49
1178 msgid "Assuming raw PCM:"
1179 msgstr "Predpostavljen surov PCM:"
1180
1181 #: cinelerra/filejpeg.C:275
1182 #: cinelerra/filemov.C:1733
1183 #: cinelerra/filemov.C:1743
1184 msgid "Quality:"
1185 msgstr "Kvaliteta:"
1186
1187 #: cinelerra/filemov.C:18
1188 msgid "MPEG-4"
1189 msgstr "MPEG-4"
1190
1191 #: cinelerra/filemov.C:19
1192 msgid "Heroine 60"
1193 msgstr "Heroine 60"
1194
1195 #: cinelerra/filemov.C:20
1196 msgid "Microsoft MPEG-4"
1197 msgstr "Microsoft MPEG-4"
1198
1199 #: cinelerra/filemov.C:21
1200 msgid "DV"
1201 msgstr "DV"
1202
1203 #: cinelerra/filemov.C:23
1204 msgid "PNG with Alpha"
1205 msgstr "PNG z alfo"
1206
1207 #: cinelerra/filemov.C:24
1208 msgid "Uncompressed RGB"
1209 msgstr "Nekompresiran RGB"
1210
1211 #: cinelerra/filemov.C:25
1212 msgid "Uncompressed RGBA"
1213 msgstr "Nekompresiran RGBA"
1214
1215 #: cinelerra/filemov.C:26
1216 msgid "YUV 4:2:0 Planar"
1217 msgstr "Planaren YUV 4:2:0"
1218
1219 #: cinelerra/filemov.C:27
1220 msgid "Component Video"
1221 msgstr "Komponentni video"
1222
1223 #: cinelerra/filemov.C:28
1224 msgid "YUV 4:1:1 Packed"
1225 msgstr "Pakiran YUV 4:1:1"
1226
1227 #: cinelerra/filemov.C:29
1228 msgid "Component Y'CbCr 8-bit 4:4:4"
1229 msgstr "Komponentni Y'CbCr 8-bit 4:4:4"
1230
1231 #: cinelerra/filemov.C:30
1232 msgid "Component Y'CbCrA 8-bit 4:4:4:4"
1233 msgstr "Komponentni Y'CbCrA 8-bit 4:4:4:4"
1234
1235 #: cinelerra/filemov.C:31
1236 msgid "Component Y'CbCr 10-bit 4:4:4"
1237 msgstr "Komponentni Y'CbCr 10-bit 4:4:4"
1238
1239 #: cinelerra/filemov.C:32
1240 msgid "JPEG Photo"
1241 msgstr "Slika JPEG"
1242
1243 #: cinelerra/filemov.C:33
1244 msgid "Motion JPEG A"
1245 msgstr "Motion JPEG A"
1246
1247 #: cinelerra/filemov.C:36
1248 msgid "Twos complement"
1249 msgstr "Dvoji¹ki komplement"
1250
1251 #: cinelerra/filemov.C:37
1252 msgid "Unsigned"
1253 msgstr "Nepredznaèen"
1254
1255 #: cinelerra/filemov.C:38
1256 msgid "IMA-4"
1257 msgstr "IMA-4"
1258
1259 #: cinelerra/filemov.C:39
1260 msgid "U-Law"
1261 msgstr "U-Law"
1262
1263 #: cinelerra/filemov.C:40
1264 msgid "Vorbis"
1265 msgstr "Vorbis"
1266
1267 #: cinelerra/filemov.C:41
1268 msgid "MP3"
1269 msgstr "MP3"
1270
1271 #: cinelerra/filemov.C:168
1272 #, c-format
1273 msgid "FileMOV::open_file %s: No such file or directory\n"
1274 msgstr "FileMOV::open_file %s: Datoteka ali imenik ne obstaja\n"
1275
1276 #. Fix up the Quicktime file.
1277 #: cinelerra/filemov.C:239
1278 msgid "Made with Cinelerra for Linux"
1279 msgstr "Narejeno s Cinellero za Linux"
1280
1281 #: cinelerra/filemov.C:1284
1282 msgid "Bits per channel:"
1283 msgstr "Bitov na kanal:"
1284
1285 #: cinelerra/filemov.C:1296
1286 #: cinelerra/filesndfile.C:409
1287 msgid "Dither"
1288 msgstr "Razpr¹evanje"
1289
1290 #: cinelerra/filemov.C:1306
1291 #: cinelerra/filemov.C:1611
1292 #: cinelerra/filemov.C:1664
1293 #: cinelerra/filempeg.C:1055
1294 msgid "Bitrate:"
1295 msgstr "Bitna hitrost:"
1296
1297 #: cinelerra/filemov.C:1321
1298 #: cinelerra/filevorbis.C:604
1299 msgid "Variable bitrate"
1300 msgstr "Spremenljiva bitna hitrost"
1301
1302 #: cinelerra/filemov.C:1327
1303 #: cinelerra/filevorbis.C:561
1304 msgid "Min bitrate:"
1305 msgstr "Najmanj¹a bit. hitr.:"
1306
1307 #: cinelerra/filemov.C:1334
1308 #: cinelerra/filevorbis.C:565
1309 msgid "Avg bitrate:"
1310 msgstr "Povpreèna bit. hitr.:"
1311
1312 #: cinelerra/filemov.C:1341
1313 #: cinelerra/filevorbis.C:570
1314 msgid "Max bitrate:"
1315 msgstr "Najveèja bit. hitr.:"
1316
1317 #: cinelerra/filemov.C:1624
1318 msgid "Bitrate tolerance:"
1319 msgstr "Toleranca bit. hitr.:"
1320
1321 #: cinelerra/filemov.C:1631
1322 #: cinelerra/filempeg.C:1060
1323 msgid "Quantization:"
1324 msgstr "Kvantizacija:"
1325
1326 #: cinelerra/filemov.C:1645
1327 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:279
1328 msgid "Interlaced"
1329 msgstr "Prepleten"
1330
1331 #: cinelerra/filemov.C:1651
1332 msgid "Keyframe interval:"
1333 msgstr "Interval kljuè. slik:"
1334
1335 #: cinelerra/filemov.C:1677
1336 msgid "Quantizer:"
1337 msgstr "Kvantizator:"
1338
1339 #: cinelerra/filemov.C:1691
1340 msgid "RC Period:"
1341 msgstr "Perioda RC:"
1342
1343 #: cinelerra/filemov.C:1698
1344 msgid "Reaction Ratio:"
1345 msgstr "Razmerje reakcije:"
1346
1347 #: cinelerra/filemov.C:1705
1348 msgid "Reaction Period:"
1349 msgstr "Perioda reakcije:"
1350
1351 #: cinelerra/filemov.C:1712
1352 msgid "Max Key Interval:"
1353 msgstr "Najv. int. med klj.:"
1354
1355 #: cinelerra/filemov.C:1719
1356 msgid "Max Quantizer:"
1357 msgstr "Najveèji kvantizer:"
1358
1359 #: cinelerra/filemov.C:1726
1360 msgid "Min Quantizer:"
1361 msgstr "Najmanj¹i kvantiz.:"
1362
1363 #: cinelerra/filemov.C:1825
1364 msgid "Fix bitrate"
1365 msgstr "Zakleni bit. hitrost"
1366
1367 #: cinelerra/filemov.C:1850
1368 msgid "Fix quantization"
1369 msgstr "Zakleni kvantizac."
1370
1371 #: cinelerra/filempeg.C:225
1372 #, c-format
1373 msgid "encode: lame_init_params returned %d\n"
1374 msgstr "encode: lame_init_params je vrnil/a %d\n"
1375
1376 #: cinelerra/filempeg.C:861
1377 msgid "Layer:"
1378 msgstr "Plast:"
1379
1380 #: cinelerra/filempeg.C:866
1381 msgid "Kbits per second:"
1382 msgstr "Kbitov na sekundo:"
1383
1384 #: cinelerra/filempeg.C:923
1385 #: cinelerra/filempeg.C:931
1386 msgid "II"
1387 msgstr "ll"
1388
1389 #: cinelerra/filempeg.C:927
1390 msgid "III"
1391 msgstr "lll"
1392
1393 #: cinelerra/filempeg.C:1050
1394 msgid "Derivative:"
1395 msgstr "Derivat:"
1396
1397 #: cinelerra/filempeg.C:1066
1398 msgid "I frame distance:"
1399 msgstr "Razd. med slik. I:"
1400
1401 #: cinelerra/filempeg.C:1072
1402 #: cinelerra/new.C:468
1403 #: cinelerra/setformat.C:369
1404 msgid "Color model:"
1405 msgstr "Barvni naèin:"
1406
1407 #. add_subwindow(new BC_Title(x, y, _("P frame distance:")));
1408 #. y += 30;
1409 #: cinelerra/filempeg.C:1081
1410 msgid "Progressive frames"
1411 msgstr "Progresivne slike"
1412
1413 #: cinelerra/filempeg.C:1083
1414 #: plugins/denoise/denoise.C:117
1415 msgid "Denoise"
1416 msgstr "Odstranitev ¹uma"
1417
1418 #: cinelerra/filempeg.C:1085
1419 msgid "Sequence start codes in every GOP"
1420 msgstr "Zaèetne kode zaporedij GOP"
1421
1422 #: cinelerra/filempeg.C:1134
1423 #: cinelerra/filempeg.C:1142
1424 msgid "MPEG-1"
1425 msgstr "MPEG-1"
1426
1427 #: cinelerra/filempeg.C:1138
1428 msgid "MPEG-2"
1429 msgstr "MPEG-2"
1430
1431 #: cinelerra/filempeg.C:1186
1432 #: cinelerra/filevorbis.C:592
1433 msgid "Fixed bitrate"
1434 msgstr "Stalna bit. hitr."
1435
1436 #: cinelerra/filempeg.C:1200
1437 msgid "Fixed quantization"
1438 msgstr "Stalna kvantizacija"
1439
1440 #: cinelerra/filempeg.C:1265
1441 #: cinelerra/filempeg.C:1273
1442 msgid "YUV 4:2:0"
1443 msgstr "YUV 4:2:0"
1444
1445 #: cinelerra/filempeg.C:1269
1446 msgid "YUV 4:2:2"
1447 msgstr "YUV 4:2:2"
1448
1449 #: cinelerra/filepng.C:377
1450 #: cinelerra/filetiff.C:449
1451 msgid "Use alpha"
1452 msgstr "Uporabi alfo"
1453
1454 #: cinelerra/filesndfile.C:413
1455 msgid "Signed"
1456 msgstr "Predznaèen"
1457
1458 #: cinelerra/filetga.C:93
1459 msgid "RGB compressed"
1460 msgstr "Kompresiran RGB"
1461
1462 #: cinelerra/filetga.C:94
1463 msgid "RGBA compressed"
1464 msgstr "Kompresiran RGBA"
1465
1466 #: cinelerra/filetga.C:95
1467 msgid "RGB uncompressed"
1468 msgstr "Nekompresiran RGB"
1469
1470 #: cinelerra/filetga.C:96
1471 msgid "RGBA uncompressed"
1472 msgstr "Nekompresiran RGBA"
1473
1474 #: cinelerra/filevorbis.C:112
1475 #, c-format
1476 msgid "FileVorbis::open_file %s: invalid bitstream.\n"
1477 msgstr "FileVorbis::open_file %s: neveljaven bitni tok.\n"
1478
1479 #: cinelerra/formatcheck.C:31
1480 msgid "The format you selected doesn't support video."
1481 msgstr "Izbrana oblika zapisa en podpira videa."
1482
1483 #: cinelerra/formatcheck.C:42
1484 msgid "The format you selected doesn't support audio."
1485 msgstr "Izbrana oblika zapisa ne podpira zvoka."
1486
1487 #: cinelerra/formatcheck.C:50
1488 msgid "IMA4 compression is only available in Quicktime movies."
1489 msgstr "Kompresija IMA4 je na voljo le v filmih Quicktime."
1490
1491 #: cinelerra/formatcheck.C:60
1492 msgid ""
1493 "ULAW compression is only available in\n"
1494 "Quicktime Movies and PCM files."
1495 msgstr ""
1496 "Kompresija ULAW je na voljo le v \n"
1497 "filmih Quicktime in datotekah PCM."
1498
1499 #: cinelerra/formatpopup.C:29
1500 msgid "Change file format"
1501 msgstr "Spremeni format datoteke"
1502
1503 #: cinelerra/formattools.C:106
1504 msgid "Output to file"
1505 msgstr "Izhod v datoteko"
1506
1507 #: cinelerra/formattools.C:107
1508 msgid "Select a file to write to:"
1509 msgstr "Izberi datoteko v katero naj se pi¹e:"
1510
1511 #. printf("FormatTools::create_objects 3\n");
1512 #: cinelerra/formattools.C:116
1513 msgid "File Format:"
1514 msgstr "Obl. zapisa:"
1515
1516 #: cinelerra/formattools.C:149
1517 msgid "Number of audio channels to record:"
1518 msgstr "©tevilo zvoènih kanalov za snemanje:"
1519
1520 #: cinelerra/formattools.C:355
1521 msgid "Configure audio compression"
1522 msgstr "Nastavi kompresijo zvoka"
1523
1524 #: cinelerra/formattools.C:369
1525 msgid "Configure video compression"
1526 msgstr "Nastavi kompresijo videa"
1527
1528 #: cinelerra/formattools.C:450
1529 msgid "Record audio tracks"
1530 msgstr "Snemaj zvoène steze"
1531
1532 #: cinelerra/formattools.C:450
1533 msgid "Render audio tracks"
1534 msgstr "Upodobi zvoène steze"
1535
1536 #: cinelerra/formattools.C:465
1537 msgid "Record video tracks"
1538 msgstr "Snemaj video steze"
1539
1540 #: cinelerra/formattools.C:465
1541 msgid "Render video tracks"
1542 msgstr "Upodobi video steze"
1543
1544 #: cinelerra/formattools.C:523
1545 msgid "Overwrite project with output"
1546 msgstr "Z izhodom pi¹i preko projekta"
1547
1548 #: cinelerra/formattools.C:541
1549 msgid "Create new file at each label"
1550 msgstr "Ob vsaki oznaki naredi novo datoteko"
1551
1552 #: cinelerra/indexfile.C:296
1553 #, c-format
1554 msgid "Creating %s."
1555 msgstr "Ustvarjam %s."
1556
1557 #: cinelerra/indexfile.C:424
1558 #, c-format
1559 msgid "IndexFile::draw_index: index has 0 zoom\n"
1560 msgstr "IndexFile::draw_index: kazalo ima poveèavo 0\n"
1561
1562 #. failed to create it
1563 #: cinelerra/indexthread.C:209
1564 #, c-format
1565 msgid "IndexThread::run() Couldn't write index file %s to disk.\n"
1566 msgstr "IndexThread::run() Na disk ne morem pisati datoteke kazala %s.\n"
1567
1568 #: cinelerra/interfaceprefs.C:15
1569 msgid "Drag all following edits"
1570 msgstr "Vleci vsa sledeèa urejanja"
1571
1572 #: cinelerra/interfaceprefs.C:16
1573 msgid "Drag only one edit"
1574 msgstr "Vleci le eno urejanje"
1575
1576 #: cinelerra/interfaceprefs.C:17
1577 msgid "Drag source only"
1578 msgstr "Vleci le izvor"
1579
1580 #: cinelerra/interfaceprefs.C:18
1581 msgid "No effect"
1582 msgstr "Brez uèinka"
1583
1584 #. add_border(get_resources()->get_bg_shadow1(),
1585 #. get_resources()->get_bg_shadow2(),
1586 #. get_resources()->get_bg_color(),
1587 #. get_resources()->get_bg_light2(),
1588 #. get_resources()->get_bg_light1());
1589 #: cinelerra/interfaceprefs.C:40
1590 #: cinelerra/preferencesthread.C:227
1591 msgid "Interface"
1592 msgstr "Vmesnik"
1593
1594 #: cinelerra/interfaceprefs.C:79
1595 msgid "frames per foot"
1596 msgstr "Slik na èevelj"
1597
1598 #: cinelerra/interfaceprefs.C:89
1599 msgid "Index files"
1600 msgstr "Datoteke kazala"
1601
1602 #: cinelerra/interfaceprefs.C:95
1603 msgid "Index files go here:"
1604 msgstr "Mesto datotek kazal:"
1605
1606 #: cinelerra/interfaceprefs.C:106
1607 msgid "Index Path"
1608 msgstr "Pot kazala"
1609
1610 #: cinelerra/interfaceprefs.C:107
1611 msgid "Select the directory for index files"
1612 msgstr "Izberi imenik za datoteke kazala"
1613
1614 #: cinelerra/interfaceprefs.C:113
1615 msgid "Size of index file:"
1616 msgstr "Velikost datoteke kazala:"
1617
1618 #: cinelerra/interfaceprefs.C:119
1619 msgid "Number of index files to keep:"
1620 msgstr "©tevilo hranjenih datotek kazal:"
1621
1622 #: cinelerra/interfaceprefs.C:130
1623 msgid "Editing"
1624 msgstr "Urejanje"
1625
1626 #: cinelerra/interfaceprefs.C:137
1627 msgid "Clicking on in/out points does what:"
1628 msgstr "Kaj se zgodi ob kliku na vhodne/izhodne toèke:"
1629
1630 #: cinelerra/interfaceprefs.C:139
1631 msgid "Button 1:"
1632 msgstr "Gumb 1:"
1633
1634 #: cinelerra/interfaceprefs.C:149
1635 msgid "Button 2:"
1636 msgstr "Gumb 2:"
1637
1638 #: cinelerra/interfaceprefs.C:157
1639 msgid "Button 3:"
1640 msgstr "Gumb 3:"
1641
1642 #: cinelerra/interfaceprefs.C:166
1643 msgid "Min DB for meter:"
1644 msgstr "Najmanj DB na mer.:"
1645
1646 #: cinelerra/interfaceprefs.C:178
1647 msgid "Theme:"
1648 msgstr "Tema:"
1649
1650 #: cinelerra/interfaceprefs.C:323
1651 msgid "Use Hours:Minutes:Seconds.xxx"
1652 msgstr "Ka¾i Ure:Minute:Sekunde.xxx"
1653
1654 #: cinelerra/interfaceprefs.C:333
1655 msgid "Use Hours:Minutes:Seconds:Frames"
1656 msgstr "Ka¾i Ure:Minute:Sekunde:Slike"
1657
1658 #: cinelerra/interfaceprefs.C:342
1659 msgid "Use Samples"
1660 msgstr "Ka¾i vzorce"
1661
1662 #: cinelerra/interfaceprefs.C:351
1663 msgid "Use Frames"
1664 msgstr "Ka¾i slike"
1665
1666 #: cinelerra/interfaceprefs.C:360
1667 msgid "Use Hex Samples"
1668 msgstr "Ka¾i vzorce v ¹estnajsti¹kem zapisu"
1669
1670 #: cinelerra/interfaceprefs.C:369
1671 msgid "Use Feet-frames"
1672 msgstr "Ka¾i èevlje slik"
1673
1674 #: cinelerra/interfaceprefs.C:540
1675 msgid "Use thumbnails in resource window"
1676 msgstr "Uporabi slièice v oknu virov"
1677
1678 #: cinelerra/labelnavigate.C:43
1679 msgid "Previous label"
1680 msgstr "Prej¹nja oznaka"
1681
1682 #: cinelerra/labelnavigate.C:61
1683 msgid "Next label"
1684 msgstr "Naslednja oznaka"
1685
1686 #: cinelerra/loadfile.C:28
1687 msgid "Load files..."
1688 msgstr "Odpri datoteke..."
1689
1690 #: cinelerra/loadfile.C:125
1691 msgid "load"
1692 msgstr "odpri"
1693
1694 #: cinelerra/loadfile.C:154
1695 msgid "Select files to load:"
1696 msgstr "Oznaèi datoteke za odprtje:"
1697
1698 #: cinelerra/loadfile.C:202
1699 msgid "Replace current project."
1700 msgstr "Nadomesti trenutni projekt."
1701
1702 #: cinelerra/loadfile.C:219
1703 msgid "Replace current project and concatenate tracks."
1704 msgstr "Nadomesti trenutni projekt in spoji steze."
1705
1706 #: cinelerra/loadfile.C:236
1707 msgid "Append in new tracks."
1708 msgstr "Dodaj v nove steze."
1709
1710 #: cinelerra/loadfile.C:253
1711 msgid "Concatenate to existing tracks."
1712 msgstr "Spoji k obstojeèim stezam."
1713
1714 #: cinelerra/loadfile.C:270
1715 msgid "Create new resources only."
1716 msgstr "Ustvari le nove vire."
1717
1718 #: cinelerra/loadfile.C:324
1719 msgid "load previous"
1720 msgstr "odpri prej¹njo"
1721
1722 #: cinelerra/loadfile.C:363
1723 msgid "Load backup"
1724 msgstr "Odpri varnostno kopijo"
1725
1726 #: cinelerra/loadfile.C:381
1727 msgid "load backup"
1728 msgstr "odpri varnostno kopijo"
1729
1730 #: cinelerra/loadmode.C:32
1731 msgid "Insert nothing"
1732 msgstr "Ne vstavi nièesar"
1733
1734 #: cinelerra/loadmode.C:33
1735 msgid "Replace current project"
1736 msgstr "Zamenjaj trenutni projekt"
1737
1738 #: cinelerra/loadmode.C:34
1739 msgid "Replace current project and concatenate tracks"
1740 msgstr "Zamenjaj trenutni projekt in spoji steze"
1741
1742 #: cinelerra/loadmode.C:35
1743 msgid "Append in new tracks"
1744 msgstr "Pripni v nove steze"
1745
1746 #: cinelerra/loadmode.C:36
1747 msgid "Concatenate to existing tracks"
1748 msgstr "Spoji k obstojeèim stezam"
1749
1750 #: cinelerra/loadmode.C:37
1751 msgid "Paste at insertion point"
1752 msgstr "Prilepi na toèki vstavljanja"
1753
1754 #: cinelerra/loadmode.C:38
1755 msgid "Create new resources only"
1756 msgstr "Ustvari le nove vire"
1757
1758 #: cinelerra/loadmode.C:67
1759 msgid "Insertion strategy:"
1760 msgstr "Strategija vstavljanja:"
1761
1762 #: cinelerra/main.C:162
1763 #, c-format
1764 msgid ""
1765 "\n"
1766 "Usage:\n"
1767 msgstr ""
1768 "\n"
1769 "Uporaba:\n"
1770
1771 #: cinelerra/main.C:163
1772 #, c-format
1773 msgid ""
1774 "%s [-f] [-c configuration] [-d port] [-n nice] [-r batch file] [filenames]\n"
1775 "\n"
1776 msgstr ""
1777 "%s [-f] [-c nastavitve] [-d vrata] [-n nice] [-r serijska datoteka] [datoteke]\n"
1778 "\n"
1779
1780 #: cinelerra/main.C:164
1781 msgid "-d = Run in the background as renderfarm client.  The port (400) is optional.\n"
1782 msgstr "-d = Po¾eni v ozadju kot farmni odjemalec. Izbira vrat (400) je neobvezna.\n"
1783
1784 #: cinelerra/main.C:165
1785 msgid "-f = Run in the foreground as renderfarm client.  Substitute for -d.\n"
1786 msgstr "-f = Po¾eni v ospredju kot farmni odjemalec. Nadomestek za -d\n"
1787
1788 #: cinelerra/main.C:166
1789 msgid "-n = Nice value if running as renderfarm client. (20)\n"
1790 msgstr "-n = èe teèe kot farmni odjemalec, nastavi ni¾jo prioriteto.(20)\n"
1791
1792 #: cinelerra/main.C:167
1793 msgid "-c = Configuration file to use instead of %s%s.\n"
1794 msgstr "-c = Uporaba nastavitvene datoteke namesto %s%s.\n"
1795
1796 #: cinelerra/main.C:170
1797 #, c-format
1798 msgid "-r = batch render the contents of the batch file (%s%s) with no GUI.  batch file is optional.\n"
1799 msgstr "-r = serijsko upodabljanje vsebine serijske datoteke (%s%s) brez grafiènega vmesnika. ime serijske datoteke je neobvezno\n"
1800
1801 #: cinelerra/main.C:173
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "filenames = files to load\n"
1805 "\n"
1806 "\n"
1807 msgstr ""
1808 "filenames = datoteke za odprtje\n"
1809 "\n"
1810 "\n"
1811
1812 #: cinelerra/mainindexes.C:167
1813 #: cinelerra/threadindexer.C:115
1814 msgid "Building Indexes..."
1815 msgstr "Ustvarjam kazala..."
1816
1817 #: cinelerra/mainmenu.C:66
1818 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:234
1819 msgid "File"
1820 msgstr "Datoteka"
1821
1822 #: cinelerra/mainmenu.C:94
1823 #: plugins/svg/svgwin.C:263
1824 msgid "Edit"
1825 msgstr "Uredi"
1826
1827 #: cinelerra/mainmenu.C:110
1828 msgid "Keyframes"
1829 msgstr "Kljuène slike"
1830
1831 #: cinelerra/mainmenu.C:122
1832 #: cinelerra/new.C:362
1833 #: cinelerra/setformat.C:253
1834 msgid "Audio"
1835 msgstr "Zvok"
1836
1837 #: cinelerra/mainmenu.C:127
1838 #: cinelerra/new.C:390
1839 #: cinelerra/setformat.C:309
1840 msgid "Video"
1841 msgstr "Video"
1842
1843 #: cinelerra/mainmenu.C:132
1844 msgid "Tracks"
1845 msgstr "Steze"
1846
1847 #: cinelerra/mainmenu.C:139
1848 msgid "Settings"
1849 msgstr "Nastavitve"
1850
1851 #: cinelerra/mainmenu.C:177
1852 msgid "Window"
1853 msgstr "Okno"
1854
1855 #: cinelerra/mainmenu.C:487
1856 msgid "Dump CICache"
1857 msgstr "Izpi¹i CICache"
1858
1859 #: cinelerra/mainmenu.C:496
1860 msgid "Dump EDL"
1861 msgstr "Izpi¹i EDL"
1862
1863 #: cinelerra/mainmenu.C:510
1864 msgid "Dump Plugins"
1865 msgstr "Izpi¹i vtiènike"
1866
1867 #: cinelerra/mainmenu.C:525
1868 msgid "Dump Assets"
1869 msgstr "Izpi¹i sredstva"
1870
1871 #. ================================================= edit
1872 #: cinelerra/mainmenu.C:535
1873 msgid "Undo"
1874 msgstr "Razveljavi"
1875
1876 #: cinelerra/mainmenu.C:547
1877 #, c-format
1878 msgid "Undo %s"
1879 msgstr "Razveljavi %s"
1880
1881 #: cinelerra/mainmenu.C:552
1882 msgid "Redo"
1883 msgstr "Obnovi"
1884
1885 #: cinelerra/mainmenu.C:567
1886 #, c-format
1887 msgid "Redo %s"
1888 msgstr "Obnovi %s"
1889
1890 #: cinelerra/mainmenu.C:572
1891 msgid "Cut keyframes"
1892 msgstr "Izre¾i kljuène slike"
1893
1894 #: cinelerra/mainmenu.C:584
1895 msgid "Copy keyframes"
1896 msgstr "Kopiraj kljuène slike"
1897
1898 #: cinelerra/mainmenu.C:597
1899 msgid "Paste keyframes"
1900 msgstr "Prilepi kljuène slike"
1901
1902 #: cinelerra/mainmenu.C:609
1903 msgid "Clear keyframes"
1904 msgstr "Poèisti kljuène slike"
1905
1906 #: cinelerra/mainmenu.C:626
1907 msgid "Cut default keyframe"
1908 msgstr "Izre¾i privzeto kljuèno sliko"
1909
1910 #: cinelerra/mainmenu.C:639
1911 msgid "Copy default keyframe"
1912 msgstr "Kopiraj privzeto kljuèno sliko  "
1913
1914 #: cinelerra/mainmenu.C:652
1915 msgid "Paste default keyframe"
1916 msgstr "Prilepi privzeto kljuèno sliko"
1917
1918 #: cinelerra/mainmenu.C:665
1919 msgid "Clear default keyframe"
1920 msgstr "Poèisti privzeto kljuèno sliko"
1921
1922 #: cinelerra/mainmenu.C:678
1923 msgid "Cut"
1924 msgstr "Izre¾i"
1925
1926 #: cinelerra/mainmenu.C:690
1927 msgid "Copy"
1928 msgstr "Kopiraj"
1929
1930 #: cinelerra/mainmenu.C:714
1931 #: plugins/compressor/compressor.C:1044
1932 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:957
1933 msgid "Clear"
1934 msgstr "Poèisti"
1935
1936 #: cinelerra/mainmenu.C:728
1937 msgid "Paste silence"
1938 msgstr "Prilepi ti¹ino"
1939
1940 #: cinelerra/mainmenu.C:741
1941 msgid "Select All"
1942 msgstr "Izberi vse"
1943
1944 #: cinelerra/mainmenu.C:752
1945 msgid "Clear labels"
1946 msgstr "Poèisti oznake"
1947
1948 #: cinelerra/mainmenu.C:764
1949 msgid "Mute Region"
1950 msgstr "Uti¹aj izbrano"
1951
1952 #: cinelerra/mainmenu.C:777
1953 msgid "Trim Selection"
1954 msgstr "Od¾agaj na izbrano"
1955
1956 #: cinelerra/mainmenu.C:825
1957 #: cinelerra/mainmenu.C:883
1958 msgid "Default Transition"
1959 msgstr "Privzet prehod"
1960
1961 #: cinelerra/mainmenu.C:870
1962 msgid "Reset Translation"
1963 msgstr "Ponastavi prehod"
1964
1965 #: cinelerra/mainmenu.C:911
1966 msgid "Delete tracks"
1967 msgstr "Zbri¹i steze"
1968
1969 #: cinelerra/mainmenu.C:923
1970 msgid "Delete last track"
1971 msgstr "Zbri¹i zadnjo stezo"
1972
1973 #: cinelerra/mainmenu.C:935
1974 msgid "Move tracks up"
1975 msgstr "Premakni steze navzgor"
1976
1977 #: cinelerra/mainmenu.C:947
1978 msgid "Move tracks down"
1979 msgstr "Premakni steze navzdol"
1980
1981 #: cinelerra/mainmenu.C:962
1982 msgid "Concatenate tracks"
1983 msgstr "Zaporedno zdru¾i steze"
1984
1985 #: cinelerra/mainmenu.C:979
1986 msgid "Loop Playback"
1987 msgstr "Kro¾no predvajanje"
1988
1989 #: cinelerra/mainmenu.C:998
1990 msgid "Set background render"
1991 msgstr "Nastavi preraèunavanje v ozadju"
1992
1993 #: cinelerra/mainmenu.C:1016
1994 msgid "Edit labels"
1995 msgstr "Uredi oznake"
1996
1997 #: cinelerra/mainmenu.C:1032
1998 msgid "Edit effects"
1999 msgstr "Uredi uèinke"
2000
2001 #: cinelerra/mainmenu.C:1048
2002 msgid "Autos follow edits"
2003 msgstr "Samodejnosti sledijo urejanjem"
2004
2005 #: cinelerra/mainmenu.C:1062
2006 msgid "Align cursor on frames"
2007 msgstr "Postavi kazalec na slike"
2008
2009 #: cinelerra/mainmenu.C:1075
2010 #: cinelerra/mainmenu.C:1085
2011 msgid "Slow Shuttle"
2012 msgstr "Poèasno premikanje"
2013
2014 #: cinelerra/mainmenu.C:1090
2015 msgid "Fast Shuttle"
2016 msgstr "Hitro premikanje"
2017
2018 #: cinelerra/mainmenu.C:1094
2019 msgid "Save settings now"
2020 msgstr "Shrani nastaviteve zdaj"
2021
2022 #: cinelerra/mainmenu.C:1103
2023 msgid "Saved settings."
2024 msgstr "Shranjene nastavitve."
2025
2026 #: cinelerra/mainmenu.C:1116
2027 msgid "Show Viewer"
2028 msgstr "Ka¾i pregledovalnik"
2029
2030 #: cinelerra/mainmenu.C:1128
2031 msgid "Show Resources"
2032 msgstr "Ka¾i vire"
2033
2034 #: cinelerra/mainmenu.C:1140
2035 msgid "Show Compositor"
2036 msgstr "Ka¾i skladatelja"
2037
2038 #: cinelerra/mainmenu.C:1153
2039 msgid "Show Levels"
2040 msgstr "Ka¾i nivoje"
2041
2042 #: cinelerra/mainmenu.C:1165
2043 msgid "Default positions"
2044 msgstr "Privzeti polo¾aji"
2045
2046 #: cinelerra/mainprogress.C:141
2047 #, c-format
2048 msgid "%s ETA: %s"
2049 msgstr "%s Èas do zakljuèka: %s"
2050
2051 #: cinelerra/menueffects.C:33
2052 msgid "Render effect..."
2053 msgstr "Upodobi uèinek..."
2054
2055 #: cinelerra/menueffects.C:109
2056 msgid "No recordable tracks specified."
2057 msgstr "Doloèena ni nobena snemalna steza."
2058
2059 #: cinelerra/menueffects.C:119
2060 #, c-format
2061 msgid "No plugins available."
2062 msgstr "Na voljo ni noben vtiènik."
2063
2064 #: cinelerra/menueffects.C:220
2065 msgid "No output file specified."
2066 msgstr "Izhodna datoteka ni navedena."
2067
2068 #: cinelerra/menueffects.C:228
2069 msgid "No effect selected."
2070 msgstr "Izbran ni noben uèinek."
2071
2072 #: cinelerra/menueffects.C:270
2073 msgid "No selected range to process."
2074 msgstr "Ni izbranega obmoèja za procesiranje."
2075
2076 #. open failed
2077 #: cinelerra/menueffects.C:429
2078 #: cinelerra/packagerenderer.C:161
2079 #: cinelerra/savefile.C:85
2080 #, c-format
2081 msgid "Couldn't open %s"
2082 msgstr "Ni bilo mogoèe odpreti %s"
2083
2084 #: cinelerra/menueffects.C:584
2085 msgid "Select an effect"
2086 msgstr "Izberi uèinek"
2087
2088 #: cinelerra/menueffects.C:596
2089 #: cinelerra/render.C:1000
2090 msgid "Select the first file to render to:"
2091 msgstr "Izberi prvo datoteko za upodabljanje:"
2092
2093 #: cinelerra/menueffects.C:597
2094 #: cinelerra/render.C:1001
2095 msgid "Select a file to render to:"
2096 msgstr "Izberi datoteko za upodaljanje:"
2097
2098 #: cinelerra/menueffects.C:748
2099 msgid "Set up effect panel and hit \"OK\""
2100 msgstr "Nastavi uèinek in pritisni \"V redu\""
2101
2102 #: cinelerra/messages.C:51
2103 #: cinelerra/messages.C:67
2104 #: cinelerra/messages.C:88
2105 #, c-format
2106 msgid "recieve message failed\n"
2107 msgstr "prejemanje sporoèila je bilo neuspe¹no\n"
2108
2109 #: cinelerra/messages.C:159
2110 #: cinelerra/messages.C:167
2111 #: cinelerra/messages.C:176
2112 #, c-format
2113 msgid "send message failed\n"
2114 msgstr "po¹iljanje sporoèila je bilo neuspe¹no\n"
2115
2116 #: cinelerra/messages.C:184
2117 #: cinelerra/messages.C:192
2118 msgid "Messages::write_message"
2119 msgstr "Messages::write_message"
2120
2121 #: cinelerra/meterpanel.C:247
2122 msgid "Show meters"
2123 msgstr "Poka¾i merilec"
2124
2125 #: cinelerra/mwindow.C:284
2126 #: cinelerra/mwindow.C:322
2127 #, c-format
2128 msgid "MWindow::init_plugins: couldn't open %s directory\n"
2129 msgstr "MWindow::init_plugins: ni ibl omogoèe odpreti direktorija %s\n"
2130
2131 #: cinelerra/mwindow.C:518
2132 #, c-format
2133 msgid "MWindow::init_theme: theme %s not found.\n"
2134 msgstr "MWindow::init_theme: Tema %s ni bila najdena.\n"
2135
2136 #: cinelerra/mwindow.C:754
2137 #, c-format
2138 msgid "Failed to open %s"
2139 msgstr "Ni bilo mogoèe odpreti %s"
2140
2141 #: cinelerra/mwindow.C:802
2142 msgid "'s format couldn't be determined."
2143 msgstr "ni bilo mogoèe ugotoviti obl. zapisa."
2144
2145 #: cinelerra/mwindow.C:991
2146 msgid "Initializing GUI"
2147 msgstr "Inicializiram grafièni uporabni¹ki vmesnik (GUI)"
2148
2149 #: cinelerra/mwindow.C:1547
2150 #, c-format
2151 msgid "Couldn't open %s for writing."
2152 msgstr "%s ni bilo mogoèe odpreti za pisanje."
2153
2154 #: cinelerra/mwindow.C:1572
2155 msgid "remove assets"
2156 msgstr "odstrani sredstva"
2157
2158 #: cinelerra/mwindow.C:1752
2159 #, c-format
2160 msgid "Using %s."
2161 msgstr "Uporabljam %s."
2162
2163 #: cinelerra/mwindowedit.C:57
2164 #: cinelerra/mwindowedit.C:77
2165 msgid "add track"
2166 msgstr "dodaj stezo"
2167
2168 #: cinelerra/mwindowedit.C:126
2169 msgid "asset to size"
2170 msgstr "sredstvo na velikost"
2171
2172 #: cinelerra/mwindowedit.C:141
2173 #: cinelerra/mwindowedit.C:207
2174 msgid "clear"
2175 msgstr "poèisti"
2176
2177 #: cinelerra/mwindowedit.C:173
2178 msgid "clear keyframes"
2179 msgstr "poèisti kljuène slike"
2180
2181 #: cinelerra/mwindowedit.C:190
2182 msgid "clear default keyframe"
2183 msgstr "poèisti privzete kljuène slike"
2184
2185 #: cinelerra/mwindowedit.C:225
2186 msgid "concatenate tracks"
2187 msgstr "spoji steze"
2188
2189 #: cinelerra/mwindowedit.C:302
2190 msgid "crop"
2191 msgstr "obre¾i"
2192
2193 #: cinelerra/mwindowedit.C:345
2194 msgid "cut"
2195 msgstr "izre¾i"
2196
2197 #: cinelerra/mwindowedit.C:372
2198 msgid "cut keyframes"
2199 msgstr "izre¾i kljuène slike"
2200
2201 #: cinelerra/mwindowedit.C:394
2202 msgid "cut default keyframe"
2203 msgstr "izre¾i privzeto kljuèno sliko"
2204
2205 #: cinelerra/mwindowedit.C:426
2206 #: cinelerra/mwindowedit.C:459
2207 msgid "delete track"
2208 msgstr "izbri¹i stezo"
2209
2210 #: cinelerra/mwindowedit.C:442
2211 msgid "delete tracks"
2212 msgstr "izbri¹i steze"
2213
2214 #: cinelerra/mwindowedit.C:475
2215 msgid "detach transition"
2216 msgstr "odpni prehod"
2217
2218 #: cinelerra/mwindowedit.C:545
2219 #: cinelerra/mwindowedit.C:571
2220 msgid "insert effect"
2221 msgstr "vstavi uèinek"
2222
2223 #: cinelerra/mwindowedit.C:663
2224 #: cinelerra/mwindowedit.C:685
2225 msgid "drag handle"
2226 msgstr "vleci roèico"
2227
2228 #: cinelerra/mwindowedit.C:741
2229 msgid "match output size"
2230 msgstr "prilagodi izhodni velikosti"
2231
2232 #: cinelerra/mwindowedit.C:756
2233 msgid "move edit"
2234 msgstr "premakni urejanje"
2235
2236 #: cinelerra/mwindowedit.C:788
2237 msgid "move effect"
2238 msgstr "premakni uèinek"
2239
2240 #: cinelerra/mwindowedit.C:816
2241 msgid "move effect up"
2242 msgstr "premakni uèinek gor"
2243
2244 #: cinelerra/mwindowedit.C:835
2245 msgid "move effect down"
2246 msgstr "premakni uèinek dol"
2247
2248 #: cinelerra/mwindowedit.C:854
2249 msgid "move track down"
2250 msgstr "premakni stezo dol"
2251
2252 #: cinelerra/mwindowedit.C:867
2253 msgid "move tracks down"
2254 msgstr "premakni stezo dol"
2255
2256 #: cinelerra/mwindowedit.C:880
2257 msgid "move track up"
2258 msgstr "premakni stezo gor"
2259
2260 #: cinelerra/mwindowedit.C:892
2261 msgid "move tracks up"
2262 msgstr "premakni steze gor"
2263
2264 #: cinelerra/mwindowedit.C:908
2265 msgid "mute"
2266 msgstr "ti¹ina"
2267
2268 #: cinelerra/mwindowedit.C:945
2269 msgid "overwrite"
2270 msgstr "pi¹i preko"
2271
2272 #: cinelerra/mwindowedit.C:1017
2273 msgid "paste"
2274 msgstr "prilepi"
2275
2276 #: cinelerra/mwindowedit.C:1045
2277 msgid "paste assets"
2278 msgstr "prilepi sredstvo"
2279
2280 #: cinelerra/mwindowedit.C:1148
2281 msgid "paste keyframes"
2282 msgstr "prilepi kljuène slike"
2283
2284 #: cinelerra/mwindowedit.C:1183
2285 msgid "paste default keyframe"
2286 msgstr "prilepi privzeto kljuèno sliko"
2287
2288 #: cinelerra/mwindowedit.C:1499
2289 msgid "silence"
2290 msgstr "ti¹ina"
2291
2292 #: cinelerra/mwindowedit.C:1520
2293 #: cinelerra/mwindowedit.C:1538
2294 msgid "transition"
2295 msgstr "prehod"
2296
2297 #: cinelerra/mwindowedit.C:1554
2298 #: cinelerra/mwindowedit.C:1575
2299 #, c-format
2300 msgid "No default transition %s found."
2301 msgstr "Privzeti prehod %s ni nil najden."
2302
2303 #: cinelerra/mwindowedit.C:1559
2304 #: cinelerra/mwindowedit.C:1581
2305 msgid "paste transition"
2306 msgstr "prilepi prehod"
2307
2308 #: cinelerra/mwindowedit.C:1638
2309 msgid "resize track"
2310 msgstr "spremeni velikost steze"
2311
2312 #: cinelerra/mwindowedit.C:1651
2313 msgid "in point"
2314 msgstr "vhodna toèka"
2315
2316 #: cinelerra/mwindowedit.C:1682
2317 msgid "out point"
2318 msgstr "izhodna toèka"
2319
2320 #: cinelerra/mwindowedit.C:1725
2321 msgid "splice"
2322 msgstr "zdru¾i"
2323
2324 #: cinelerra/mwindowedit.C:1785
2325 #: cinelerra/vwindowgui.C:571
2326 #, c-format
2327 msgid "Clip %d\n"
2328 msgstr "Odsek %d\n"
2329
2330 #. printf("MWindow::toggle_label 1\n");
2331 #: cinelerra/mwindowedit.C:1801
2332 msgid "label"
2333 msgstr "oznaka"
2334
2335 #: cinelerra/mwindowedit.C:1856
2336 msgid "trim selection"
2337 msgstr "od¾agaj na izbrano"
2338
2339 #: cinelerra/mwindowedit.C:1926
2340 #: cinelerra/mwindowedit.C:1936
2341 msgid "new folder"
2342 msgstr "nova mapa"
2343
2344 #: cinelerra/new.C:25
2345 msgid "New..."
2346 msgstr "Nova..."
2347
2348 #: cinelerra/new.C:173
2349 msgid "Cinelerra: New Project"
2350 msgstr "Cinelerra: Nov projekt"
2351
2352 #: cinelerra/new.C:177
2353 msgid ": New Project"
2354 msgstr ": Nov projekt"
2355
2356 #: cinelerra/new.C:202
2357 msgid "Presets:"
2358 msgstr "Prednastavitve:"
2359
2360 #: cinelerra/new.C:206
2361 msgid "User Defined"
2362 msgstr "Poljuben"
2363
2364 #: cinelerra/new.C:209
2365 msgid "1080P"
2366 msgstr "1080P"
2367
2368 #: cinelerra/new.C:224
2369 msgid "1080I"
2370 msgstr "1080I"
2371
2372 #: cinelerra/new.C:239
2373 msgid "720P"
2374 msgstr "720P"
2375
2376 #: cinelerra/new.C:254
2377 msgid "480P"
2378 msgstr "480P"
2379
2380 #: cinelerra/new.C:269
2381 msgid "480I"
2382 msgstr "480I"
2383
2384 #: cinelerra/new.C:284
2385 msgid "Half D-1 NTSC"
2386 msgstr "Polovièen D-1 NTSC"
2387
2388 #: cinelerra/new.C:299
2389 msgid "Internet"
2390 msgstr "Internet"
2391
2392 #: cinelerra/new.C:314
2393 msgid "CD Audio"
2394 msgstr "Zvoèni CD"
2395
2396 #: cinelerra/new.C:329
2397 msgid "DAT Audio"
2398 msgstr "Zvok DAT"
2399
2400 #: cinelerra/new.C:357
2401 msgid "Parameters for the new project:"
2402 msgstr "Parametri novega projekta:"
2403
2404 #: cinelerra/new.C:366
2405 #: cinelerra/new.C:393
2406 msgid "Tracks:"
2407 msgstr "Steze:"
2408
2409 #: cinelerra/new.C:382
2410 #: cinelerra/recordgui.C:159
2411 #: cinelerra/setformat.C:258
2412 #: cinelerra/setformat.C:263
2413 msgid "Samplerate:"
2414 msgstr "Frek. vzorè.:"
2415
2416 #: cinelerra/new.C:408
2417 #: cinelerra/recordgui.C:187
2418 msgid "Framerate:"
2419 msgstr "Frekv. slik:"
2420
2421 #: cinelerra/new.C:434
2422 #: cinelerra/setformat.C:327
2423 msgid "Canvas size:"
2424 msgstr "Platno:"
2425
2426 #: cinelerra/new.C:450
2427 #: cinelerra/setformat.C:386
2428 msgid "Aspect ratio:"
2429 msgstr "Razmerje:"
2430
2431 #: cinelerra/new.C:1031
2432 msgid "Auto aspect ratio"
2433 msgstr "Samodejno razmerje"
2434
2435 #: cinelerra/newfolder.C:39
2436 #: guicast/bcfilebox.C:38
2437 msgid "Enter the name of the folder:"
2438 msgstr "Vpi¹i ime mape:"
2439
2440 #: cinelerra/newfolder.C:41
2441 #: cinelerra/pluginclient.C:102
2442 #: guicast/bcfilebox.C:40
2443 msgid "Untitled"
2444 msgstr "Brez naslova"
2445
2446 #: cinelerra/patchgui.C:353
2447 msgid "Play track"
2448 msgstr "Predvajaj stezo"
2449
2450 #: cinelerra/patchgui.C:404
2451 msgid "Arm track"
2452 msgstr "Nabij stezo"
2453
2454 #: cinelerra/patchgui.C:454
2455 msgid "Gang faders"
2456 msgstr "Skupinski zabris"
2457
2458 #: cinelerra/patchgui.C:504
2459 msgid "Draw media"
2460 msgstr "Ri¹i medij"
2461
2462 #: cinelerra/patchgui.C:553
2463 msgid "Don't send to output"
2464 msgstr "Ne po¹lji v izhod"
2465
2466 #: cinelerra/patchgui.C:709
2467 msgid "Nudge"
2468 msgstr "Zamik"
2469
2470 #. add_border(get_resources()->get_bg_shadow1(),
2471 #. get_resources()->get_bg_shadow2(),
2472 #. get_resources()->get_bg_color(),
2473 #. get_resources()->get_bg_light2(),
2474 #. get_resources()->get_bg_light1());
2475 #: cinelerra/performanceprefs.C:44
2476 #: cinelerra/preferencesthread.C:224
2477 msgid "Performance"
2478 msgstr "Zmogljivost"
2479
2480 #: cinelerra/performanceprefs.C:47
2481 msgid "Cache size (MB):"
2482 msgstr "Velikost predpomnilka (MB):"
2483
2484 #: cinelerra/performanceprefs.C:55
2485 msgid "Seconds to preroll renders:"
2486 msgstr "©t. sekund previtja upodabljanja:"
2487
2488 #: cinelerra/performanceprefs.C:67
2489 msgid "Background Rendering"
2490 msgstr "Upodabljanje v ozadju"
2491
2492 #: cinelerra/performanceprefs.C:75
2493 msgid "Frames per background rendering job:"
2494 msgstr "©tevilo slik na posel upodabljanja v ozadju:"
2495
2496 #: cinelerra/performanceprefs.C:81
2497 msgid "Frames to preroll background:"
2498 msgstr "Za koliko slik previti ozadje:"
2499
2500 #: cinelerra/performanceprefs.C:90
2501 msgid "Output for background rendering:"
2502 msgstr "Izhod upodabljanja v ozadju:"
2503
2504 #: cinelerra/performanceprefs.C:110
2505 msgid "Render Farm"
2506 msgstr "Upodobljalna farma"
2507
2508 #: cinelerra/performanceprefs.C:114
2509 msgid "Nodes:"
2510 msgstr "Vozli¹èa:"
2511
2512 #: cinelerra/performanceprefs.C:116
2513 #: cinelerra/playbackprefs.C:256
2514 msgid "Hostname:"
2515 msgstr "Ime gostitelja:"
2516
2517 #: cinelerra/performanceprefs.C:123
2518 #, c-format
2519 msgid "Master node framerate: %0.3f"
2520 msgstr "Hitrost slik glavnega vozli¹èa: %0.3f"
2521
2522 #: cinelerra/performanceprefs.C:169
2523 msgid "Total jobs to create:"
2524 msgstr "Skupno ¹tevilo poslov za ustvarit:"
2525
2526 #: cinelerra/performanceprefs.C:172
2527 msgid "(overridden if new file at each label is checked)"
2528 msgstr "(prezrto, èe je vklop. 'Nova datoteka pri vsaki oznaki')"
2529
2530 #: cinelerra/performanceprefs.C:228
2531 #: cinelerra/pluginpopup.C:185
2532 #: cinelerra/recordgui.C:70
2533 #: cinelerra/transitionpopup.C:209
2534 msgid "On"
2535 msgstr "Vkljuèeno"
2536
2537 #: cinelerra/performanceprefs.C:229
2538 msgid "Hostname"
2539 msgstr "Ime gostitelja"
2540
2541 #: cinelerra/performanceprefs.C:230
2542 msgid "Port"
2543 msgstr "Vrata"
2544
2545 #: cinelerra/performanceprefs.C:231
2546 msgid "Framerate"
2547 msgstr "Frekvenca slik"
2548
2549 #: cinelerra/performanceprefs.C:262
2550 msgid "Use background rendering"
2551 msgstr "Uporabi upodabljanje v ozadju"
2552
2553 #: cinelerra/performanceprefs.C:394
2554 msgid "Use render farm"
2555 msgstr "Uporabi upodobljalno farmo"
2556
2557 #: cinelerra/performanceprefs.C:414
2558 msgid "Force single processor use"
2559 msgstr "Prisilno uporabi le en procesor"
2560
2561 #: cinelerra/performanceprefs.C:437
2562 msgid "Consolidate output files on completion"
2563 msgstr "Zdru¾i izhodne datoteke ob konèanju"
2564
2565 #: cinelerra/performanceprefs.C:563
2566 msgid "Add Node"
2567 msgstr "Dodaj vozli¹èe"
2568
2569 #: cinelerra/performanceprefs.C:591
2570 msgid "Apply Changes"
2571 msgstr "Uveljavi spremembe"
2572
2573 #: cinelerra/performanceprefs.C:618
2574 msgid "Delete Node"
2575 msgstr "Zbri¹i vozli¹èe"
2576
2577 #: cinelerra/performanceprefs.C:646
2578 msgid "Sort nodes"
2579 msgstr "Razvrsti vozli¹èa"
2580
2581 #: cinelerra/performanceprefs.C:673
2582 msgid "Reset rates"
2583 msgstr "Ponastavi produktivnost"
2584
2585 #: cinelerra/performanceprefs.C:754
2586 msgid "Use virtual filesystem"
2587 msgstr "Uporabi navidezni datoteèni sistem"
2588
2589 #: cinelerra/playbackprefs.C:42
2590 #: cinelerra/playbackprefs.C:176
2591 #: cinelerra/playbackprefs.C:185
2592 msgid "Local Host"
2593 msgstr "Lokalni gostitelj"
2594
2595 #: cinelerra/playbackprefs.C:43
2596 #: cinelerra/playbackprefs.C:179
2597 msgid "Multihead"
2598 msgstr "Veèglavno"
2599
2600 #: cinelerra/playbackprefs.C:44
2601 #: cinelerra/playbackprefs.C:182
2602 msgid "Blond Symphony"
2603 msgstr "Blond Symphony"
2604
2605 #. Global playback options
2606 #. All strategies use these
2607 #: cinelerra/playbackprefs.C:49
2608 msgid "Audio Out"
2609 msgstr "Zvoèni izhod"
2610
2611 #. add_subwindow(title1 = new BC_Title(x, y, _("Samples to read from disk at a time:"), MEDIUMFONT, BLACK));
2612 #: cinelerra/playbackprefs.C:56
2613 msgid "Samples to send to console at a time:"
2614 msgstr "©t. hkrati na konzolo poslanih vzorcev:"
2615
2616 #: cinelerra/playbackprefs.C:84
2617 msgid "Audio Driver:"
2618 msgstr "Gonilnik:"
2619
2620 #: cinelerra/playbackprefs.C:101
2621 msgid "Video Out"
2622 msgstr "Video izhod"
2623
2624 #: cinelerra/playbackprefs.C:106
2625 msgid "Framerate achieved:"
2626 msgstr "Dose¾ena frekv. slik:"
2627
2628 #: cinelerra/playbackprefs.C:107
2629 #: cinelerra/zoombar.C:65
2630 #: cinelerra/zoombar.C:67
2631 msgid "--"
2632 msgstr "--"
2633
2634 #: cinelerra/playbackprefs.C:111
2635 msgid "Scaling equation:"
2636 msgstr "Enaèba poveèave:"
2637
2638 #: cinelerra/playbackprefs.C:132
2639 msgid "Preload buffer for Quicktime:"
2640 msgstr "Predpomnilnik za Quicktime:"
2641
2642 #: cinelerra/playbackprefs.C:140
2643 msgid "Timecode offset:"
2644 msgstr " odmik:"
2645
2646 #: cinelerra/playbackprefs.C:143
2647 #: cinelerra/playbackprefs.C:146
2648 #: cinelerra/playbackprefs.C:149
2649 #: cinelerra/setformat.C:394
2650 msgid ":"
2651 msgstr ":"
2652
2653 #: cinelerra/playbackprefs.C:154
2654 #: cinelerra/playbackprefs.C:237
2655 #: cinelerra/playbackprefs.C:260
2656 msgid "Video Driver:"
2657 msgstr "Gonilnik:"
2658
2659 #: cinelerra/playbackprefs.C:228
2660 #: cinelerra/playbackprefs.C:248
2661 msgid "Head:"
2662 msgstr "Glava:"
2663
2664 #: cinelerra/playbackprefs.C:232
2665 #: cinelerra/playbackprefs.C:252
2666 msgid "Total Heads:"
2667 msgstr "Skupno glav:"
2668
2669 #: cinelerra/playbackprefs.C:476
2670 msgid "View follows playback"
2671 msgstr "Pogled sledi predvajanu"
2672
2673 #: cinelerra/playbackprefs.C:491
2674 #: cinelerra/recordprefs.C:285
2675 msgid "Use software for positioning information"
2676 msgstr "Programsko ugotavljaj trenutno mesto predvajanja"
2677
2678 #: cinelerra/playbackprefs.C:506
2679 msgid "Audio playback in real time priority (root only)"
2680 msgstr "Predvajaj zvok z realno èasovno prioriteto (le administrator)"
2681
2682 #: cinelerra/playbackprefs.C:524
2683 msgid "Nearest neighbor enlarge and reduce"
2684 msgstr "Pri poveèavah in pomanj¹avah najbli¾ji sosed"
2685
2686 #: cinelerra/playbackprefs.C:540
2687 msgid "Bicubic enlarge and reduce"
2688 msgstr "Bikubièno poveèanje in pomanj¹anje"
2689
2690 #: cinelerra/playbackprefs.C:555
2691 msgid "Bicubic enlarge and bilinear reduce"
2692 msgstr "Bikubièno poveèanje in bilinearno pomanj¹anje"
2693
2694 #: cinelerra/playbackprefs.C:572
2695 msgid "Bilinear enlarge and bilinear reduce"
2696 msgstr "Bilinearno poveèanje in bilinearno pomanj¹anje"
2697
2698 #: cinelerra/playbackprefs.C:604
2699 msgid "Play every frame"
2700 msgstr "Predvajaj vsako sliko"
2701
2702 #: cinelerra/playtransport.C:354
2703 msgid "Rewind ( Home )"
2704 msgstr "Previj ( tipka Home )"
2705
2706 #: cinelerra/playtransport.C:367
2707 msgid "Fast reverse ( + )"
2708 msgstr "Hitro previjanje nazaj ( + )"
2709
2710 #: cinelerra/playtransport.C:382
2711 msgid "Normal reverse ( 6 )"
2712 msgstr "Normalno predvajanje nazaj ( 6 )"
2713
2714 #: cinelerra/playtransport.C:397
2715 msgid "Frame reverse ( 4 )"
2716 msgstr "Slika nazaj ( 4 )"
2717
2718 #: cinelerra/playtransport.C:412
2719 msgid "Normal forward ( 3 )"
2720 msgstr "Normalno predvajanje naprej (3 )"
2721
2722 #: cinelerra/playtransport.C:431
2723 msgid "Frame forward ( 1 )"
2724 msgstr "Slika naprej ( 1 )"
2725
2726 #: cinelerra/playtransport.C:446
2727 msgid "Fast forward ( Enter )"
2728 msgstr "Hitro previjanje naprej ( Enter )"
2729
2730 #: cinelerra/playtransport.C:459
2731 msgid "Jump to end ( End )"
2732 msgstr "Skoèi na konec ( tipka End )"
2733
2734 #: cinelerra/playtransport.C:472
2735 msgid "Stop ( 0 )"
2736 msgstr "Ustavi ( 0 )"
2737
2738 #: cinelerra/pluginaclientlad.C:458
2739 #, c-format
2740 msgid "Author: %s"
2741 msgstr "Avtor: %s"
2742
2743 #: cinelerra/pluginaclientlad.C:461
2744 #, c-format
2745 msgid "License: %s"
2746 msgstr "Licenca: %s"
2747
2748 #: cinelerra/pluginarray.C:168
2749 #, c-format
2750 msgid "%s..."
2751 msgstr "%s..."
2752
2753 #: cinelerra/pluginarray.C:194
2754 #, c-format
2755 msgid "%s took %s"
2756 msgstr "%s je vzelo %s"
2757
2758 #: cinelerra/pluginclient.C:156
2759 #, c-format
2760 msgid "No processing defined for this plugin.\n"
2761 msgstr "Za ta vtiènik ni doloèeno nobeno obdelovanje.\n"
2762
2763 #: cinelerra/plugindialog.C:100
2764 msgid "attach effect"
2765 msgstr "pripni uèinek"
2766
2767 #: cinelerra/plugindialog.C:267
2768 msgid "Plugins:"
2769 msgstr "Vtièniki:"
2770
2771 #: cinelerra/plugindialog.C:288
2772 msgid "Shared effects:"
2773 msgstr "Skupni uèinki:"
2774
2775 #: cinelerra/plugindialog.C:310
2776 msgid "Shared tracks:"
2777 msgstr "Skupne steze:"
2778
2779 #: cinelerra/plugindialog.C:436
2780 #: cinelerra/pluginpopup.C:85
2781 #: cinelerra/transitionpopup.C:191
2782 msgid "Detach"
2783 msgstr "Odpni"
2784
2785 #: cinelerra/plugindialog.C:494
2786 #: cinelerra/plugindialog.C:550
2787 #: cinelerra/plugindialog.C:608
2788 msgid "Attach"
2789 msgstr "Pripni"
2790
2791 #: cinelerra/plugindialog.C:634
2792 #: cinelerra/pluginpopup.C:121
2793 msgid "Send"
2794 msgstr "Po¹lji"
2795
2796 #: cinelerra/plugindialog.C:663
2797 #: cinelerra/pluginpopup.C:143
2798 msgid "Receive"
2799 msgstr "Sprejmi"
2800
2801 #: cinelerra/plugindialog.C:692
2802 msgid "Thru"
2803 msgstr "Skozi"
2804
2805 #: cinelerra/pluginpopup.C:59
2806 #: cinelerra/transitionpopup.C:169
2807 msgid "Attach..."
2808 msgstr "Pripni..."
2809
2810 #: cinelerra/pluginpopup.C:98
2811 msgid "detach effect"
2812 msgstr "odpni uèinek"
2813
2814 #: cinelerra/pluginpopup.C:165
2815 #: cinelerra/transitionpopup.C:232
2816 msgid "Show"
2817 msgstr "Ka¾i"
2818
2819 #: cinelerra/preferencesthread.C:36
2820 msgid "Preferences..."
2821 msgstr "Nastavitve..."
2822
2823 #: cinelerra/preferencesthread.C:218
2824 msgid "Playback"
2825 msgstr "Predvajanje"
2826
2827 #: cinelerra/preferencesthread.C:221
2828 msgid "Recording"
2829 msgstr "Snemanje"
2830
2831 #: cinelerra/preferencesthread.C:233
2832 msgid "About"
2833 msgstr "O programu"
2834
2835 #: cinelerra/preferencesthread.C:414
2836 #: cinelerra/setformat.C:737
2837 msgid "Apply"
2838 msgstr "Uveljavi"
2839
2840 #: cinelerra/quit.C:25
2841 msgid "Quit"
2842 msgstr "Konec"
2843
2844 #: cinelerra/quit.C:64
2845 msgid "Can't quit while a recording is in progress."
2846 msgstr "Ne morem konèati dokler traja snemanje."
2847
2848 #: cinelerra/quit.C:74
2849 msgid "Can't quit while a render is in progress."
2850 msgstr "Ne morem konèati dokler traja upodabljanje."
2851
2852 #. printf("Quit::run 2\n");
2853 #: cinelerra/quit.C:87
2854 msgid "Save edit list before exiting?"
2855 msgstr "Pred izhodom shrani seznam urejanj?"
2856
2857 #: cinelerra/recconfirmdelete.C:28
2858 #, c-format
2859 msgid "Delete this file and %s?"
2860 msgstr "To datoteko zbri¹i in %s?"
2861
2862 #: cinelerra/record.C:52
2863 msgid "Record..."
2864 msgstr "Snemanje..."
2865
2866 #: cinelerra/record.C:493
2867 #: cinelerra/render.C:792
2868 msgid "render"
2869 msgstr "upodabljanje"
2870
2871 #. Update GUI
2872 #: cinelerra/record.C:621
2873 #, c-format
2874 msgid "Deleting"
2875 msgstr "Bri¹em"
2876
2877 #. Update GUI
2878 #: cinelerra/record.C:628
2879 #, c-format
2880 msgid "OK"
2881 msgstr "V redu"
2882
2883 #: cinelerra/recordaudio.C:242
2884 #: cinelerra/recordvideo.C:331
2885 msgid "No space left on disk."
2886 msgstr "Na disku ni veè prostora."
2887
2888 #: cinelerra/recordgui.C:71
2889 msgid "Path"
2890 msgstr "Pot"
2891
2892 #: cinelerra/recordgui.C:72
2893 msgid "News"
2894 msgstr "Novice"
2895
2896 #: cinelerra/recordgui.C:73
2897 msgid "Start time"
2898 msgstr "Zaèetni èas"
2899
2900 #: cinelerra/recordgui.C:74
2901 msgid "Duration"
2902 msgstr "Trajanje"
2903
2904 #: cinelerra/recordgui.C:75
2905 msgid "Source"
2906 msgstr "Izvor"
2907
2908 #: cinelerra/recordgui.C:76
2909 #: plugins/parametric/parametric.C:361
2910 msgid "Mode"
2911 msgstr "Naèin"
2912
2913 #: cinelerra/recordgui.C:140
2914 msgid "Format:"
2915 msgstr "Obl. zapisa:"
2916
2917 #: cinelerra/recordgui.C:151
2918 msgid "Audio compression:"
2919 msgstr "Kompresija zvoka:"
2920
2921 #: cinelerra/recordgui.C:168
2922 msgid "Clipped samples:"
2923 msgstr "Odsekani vzorci:"
2924
2925 #: cinelerra/recordgui.C:179
2926 msgid "Video compression:"
2927 msgstr "Kompresija videa:"
2928
2929 #: cinelerra/recordgui.C:196
2930 msgid "Frames behind:"
2931 msgstr "Slik v zaostanku:"
2932
2933 #: cinelerra/recordgui.C:205
2934 msgid "Position:"
2935 msgstr "Mesto:"
2936
2937 #: cinelerra/recordgui.C:213
2938 msgid "Prev label:"
2939 msgstr "Prej¹nja oznaka:"
2940
2941 #: cinelerra/recordgui.C:233
2942 msgid "Path:"
2943 msgstr "Pot:"
2944
2945 #. printf("RecordWindow::create_objects 1\n");
2946 #: cinelerra/recordgui.C:242
2947 #: cinelerra/recordwindow.C:47
2948 msgid "Select a file to record to:"
2949 msgstr "Izberi datoteko za snemanje:"
2950
2951 #: cinelerra/recordgui.C:246
2952 msgid "Start time:"
2953 msgstr "Zaèetni èas:"
2954
2955 #: cinelerra/recordgui.C:251
2956 msgid "Duration time:"
2957 msgstr "Èas trajanja:"
2958
2959 #: cinelerra/recordgui.C:256
2960 msgid "Source:"
2961 msgstr "Izvor:"
2962
2963 #: cinelerra/recordgui.C:267
2964 msgid "Transport:"
2965 msgstr "Prenos:"
2966
2967 #: cinelerra/recordgui.C:645
2968 msgid "Close"
2969 msgstr "Zapri"
2970
2971 #: cinelerra/recordgui.C:647
2972 msgid "Save the recording and quit."
2973 msgstr "Shrani posnetek in konèaj"
2974
2975 #: cinelerra/recordgui.C:670
2976 msgid "Cancel"
2977 msgstr "Preklièi"
2978
2979 #: cinelerra/recordgui.C:672
2980 msgid "Quit without pasting into project."
2981 msgstr "Konèaj brez prilepljenja v projekt."
2982
2983 #: cinelerra/recordgui.C:696
2984 msgid "Start Over"
2985 msgstr "Zaèni znova"
2986
2987 #: cinelerra/recordgui.C:698
2988 msgid "Rewind the current file and erase."
2989 msgstr "Previj trenutno datoteko in zbri¹i."
2990
2991 #: cinelerra/recordgui.C:714
2992 msgid "Fill frames"
2993 msgstr "Polni slike"
2994
2995 #: cinelerra/recordgui.C:718
2996 msgid "Write extra frames when behind."
2997 msgstr "Ob zaostajanju vstavi dodatne slike."
2998
2999 #: cinelerra/recordgui.C:729
3000 msgid "Monitor video"
3001 msgstr "Glej video"
3002
3003 #: cinelerra/recordgui.C:753
3004 msgid "Monitor audio"
3005 msgstr "Poslu¹aj zvok"
3006
3007 #: cinelerra/recordgui.C:807
3008 msgid "Offset"
3009 msgstr "Odmik"
3010
3011 #: cinelerra/recordgui.C:907
3012 msgid "Create new clip."
3013 msgstr "Ustvari nov odsek."
3014
3015 #: cinelerra/recordgui.C:922
3016 msgid "Delete clip."
3017 msgstr "Zbri¹i odsek."
3018
3019 #: cinelerra/recordgui.C:933
3020 msgid "Start"
3021 msgstr "Zaèni"
3022
3023 #: cinelerra/recordgui.C:937
3024 msgid ""
3025 "Start batch recording\n"
3026 "from the current position."
3027 msgstr ""
3028 "Zaèni paketno senmanje \n"
3029 "od tega polo¾aja."
3030
3031 #: cinelerra/recordgui.C:949
3032 msgid "Stop"
3033 msgstr "Ustavi"
3034
3035 #: cinelerra/recordgui.C:961
3036 msgid "Activate"
3037 msgstr "Aktiviraj"
3038
3039 #: cinelerra/recordgui.C:965
3040 msgid ""
3041 "Make the highlighted\n"
3042 "clip active."
3043 msgstr ""
3044 "Naredi poudarjen \n"
3045 "odsek aktiven."
3046
3047 #: cinelerra/recordgui.C:975
3048 msgid "Label"
3049 msgstr "Oznaka"
3050
3051 #: cinelerra/recordgui.C:1043
3052 msgid "Quit without pasting into project?"
3053 msgstr "Konèaj brez prilepljenja v projekt?"
3054
3055 #: cinelerra/recordgui.C:1075
3056 msgid "Rewind batch and overwrite?"
3057 msgstr "Previj paket in pi¹i preko?"
3058
3059 #: cinelerra/recordgui.C:1250
3060 msgid "Untimed"
3061 msgstr "Ne merjen èas"
3062
3063 #: cinelerra/recordgui.C:1251
3064 msgid "Timed"
3065 msgstr "Merjen èas"
3066
3067 #: cinelerra/recordmonitor.C:261
3068 msgid "00:00:00:00"
3069 msgstr "00:00:00:00"
3070
3071 #: cinelerra/recordmonitor.C:546
3072 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:195
3073 msgid "Swap fields"
3074 msgstr "Zamenjaj polja"
3075
3076 #: cinelerra/recordprefs.C:36
3077 msgid "Audio In"
3078 msgstr "Zvoèni vhod"
3079
3080 #: cinelerra/recordprefs.C:40
3081 #: cinelerra/recordprefs.C:83
3082 msgid "Record Driver:"
3083 msgstr "Gonilnik:"
3084
3085 #: cinelerra/recordprefs.C:55
3086 msgid "Samples to write to disk at a time:"
3087 msgstr "©tevilo hkrati na disk zapisanih vzorcev:"
3088
3089 #: cinelerra/recordprefs.C:56
3090 msgid "Sample rate for recording:"
3091 msgstr "Snemalna frekv. vzorèenja:"
3092
3093 #: cinelerra/recordprefs.C:80
3094 msgid "Video In"
3095 msgstr "Video vhod"
3096
3097 #: cinelerra/recordprefs.C:97
3098 msgid "Frames to record to disk at a time:"
3099 msgstr "©tevilo hkrati na disk zapisanih slik:"
3100
3101 #: cinelerra/recordprefs.C:102
3102 msgid "Frames to buffer in device:"
3103 msgstr "©tevilo v napravi pomnjenih slik:"
3104
3105 #: cinelerra/recordprefs.C:117
3106 msgid "Size of captured frame:"
3107 msgstr "Velikost zajete slik:"
3108
3109 #: cinelerra/recordprefs.C:133
3110 msgid "Frame rate for recording:"
3111 msgstr "Snemalna frekvenca slik:"
3112
3113 #: cinelerra/recordprefs.C:159
3114 msgid "Record in realtime priority (root only)"
3115 msgstr "Snemaj zvok z realno èasovno prioriteto (le administrator)"
3116
3117 #: cinelerra/recordprefs.C:299
3118 msgid "Sync drives automatically"
3119 msgstr "Samodejno uskladi pogone"
3120
3121 #: cinelerra/recordtransport.C:128
3122 msgid ""
3123 "Start interactive recording\n"
3124 "from current position"
3125 msgstr ""
3126 "Zaèni interaktivno snemanje\n"
3127 "od trenutnega mesta"
3128
3129 #: cinelerra/recordtransport.C:152
3130 msgid "Record single frame"
3131 msgstr "Posnami eno samo sliko"
3132
3133 #. this->engine = engine;
3134 #: cinelerra/recordtransport.C:176
3135 msgid "Preview recording"
3136 msgstr "Predogled snemanja"
3137
3138 #: cinelerra/recordtransport.C:201
3139 msgid "Stop operation"
3140 msgstr "Ustavi dejanje"
3141
3142 #: cinelerra/recordtransport.C:251
3143 msgid "Fast rewind"
3144 msgstr "Hitro previjanje nazaj"
3145
3146 #: cinelerra/recordtransport.C:314
3147 msgid "Fast forward"
3148 msgstr "Hitro previjanje naprej"
3149
3150 #: cinelerra/recordtransport.C:374
3151 msgid "Seek to end of recording"
3152 msgstr "Pojdi na konec snemanja"
3153
3154 #: cinelerra/render.C:58
3155 msgid "Render..."
3156 msgstr "Upodabljanje..."
3157
3158 #: cinelerra/render.C:477
3159 #, c-format
3160 msgid "Rendering %s..."
3161 msgstr "Upodabljam %s..."
3162
3163 #. Don't bother with the filename since renderfarm defeats the meaning
3164 #: cinelerra/render.C:480
3165 msgid "Rendering..."
3166 msgstr "Upodabljam..."
3167
3168 #: cinelerra/render.C:498
3169 #, c-format
3170 msgid "Rendering took %s"
3171 msgstr "Upodabljanje je trajalo %s"
3172
3173 #: cinelerra/render.C:635
3174 msgid "Starting render farm"
3175 msgstr "Zaganjam upodabljalno farmo"
3176
3177 #: cinelerra/render.C:662
3178 msgid "Failed to start render farm"
3179 msgstr "Nisem uspel pognati upodabljalne farme"
3180
3181 #: cinelerra/render.C:762
3182 msgid "Error rendering data."
3183 msgstr "Napaka pri upodabljanju podatkov."
3184
3185 #: cinelerra/renderfarm.C:145
3186 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: socket\n"
3187 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: vtiè\n"
3188
3189 #. printf("RenderFarmServerThread::start_loop 4 %s\n", hostname);
3190 #: cinelerra/renderfarm.C:171
3191 #: cinelerra/renderfarm.C:214
3192 #, c-format
3193 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: %s: %s\n"
3194 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: %s: %s\n"
3195
3196 #: cinelerra/renderfarm.C:191
3197 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: socket"
3198 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: vtiè"
3199
3200 #: cinelerra/renderfarm.C:204
3201 #, c-format
3202 msgid "RenderFarmServerThread::start_loop: unknown host %s.\n"
3203 msgstr "RenderFarmServerThread::start_loop: neznan gostitelj %s.\n"
3204
3205 #: cinelerra/renderfarm.C:420
3206 #, c-format
3207 msgid "RenderFarmServerThread::run: unknown request %02x\n"
3208 msgstr "RenderFarmServerThread::run: neznana zahteva %02x\n"
3209
3210 #: cinelerra/renderfarmclient.C:87
3211 #: cinelerra/renderfarmclient.C:112
3212 msgid "RenderFarmClient::main_loop: socket"
3213 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: vtiè"
3214
3215 #: cinelerra/renderfarmclient.C:96
3216 #, c-format
3217 msgid "RenderFarmClient::main_loop: bind port %d: %s"
3218 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: povezana vrata %d: %s"
3219
3220 #: cinelerra/renderfarmclient.C:121
3221 #, c-format
3222 msgid "RenderFarmClient::main_loop: bind path %s: %s\n"
3223 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: povezana pot %s: %s\n"
3224
3225 #: cinelerra/renderfarmclient.C:134
3226 msgid "RenderFarmClient::main_loop: listen"
3227 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: poslu¹aj"
3228
3229 #: cinelerra/renderfarmclient.C:150
3230 #: cinelerra/renderfarmclient.C:167
3231 msgid "RenderFarmClient::main_loop: accept"
3232 msgstr "RenderFarmClient::main_loop: sprejmi"
3233
3234 #. printf("RenderFarmClientThread::run 12\n");
3235 #: cinelerra/renderfarmclient.C:567
3236 #, c-format
3237 msgid "RenderFarmClientThread::run: Session finished.\n"
3238 msgstr "RenderFarmClientThread::run: Seja zakljuèena.\n"
3239
3240 #: cinelerra/resizetrackthread.C:104
3241 #: plugins/titler/titlewindow.C:164
3242 msgid "Size:"
3243 msgstr "Velikost:"
3244
3245 #: cinelerra/resizetrackthread.C:111
3246 #: cinelerra/resizetrackthread.C:133
3247 #: plugins/compressor/compressor.C:714
3248 msgid "x"
3249 msgstr "x"
3250
3251 #: cinelerra/resizetrackthread.C:126
3252 #: plugins/pitch/pitch.C:287
3253 msgid "Scale:"
3254 msgstr "Razmerje:"
3255
3256 #: cinelerra/resourcepixmap.C:472
3257 #, c-format
3258 msgid "ResourcePixmap::draw_audio_source: failed to check out %s for drawing.\n"
3259 msgstr "ResourcePixmap::draw_audio_source: nisem uspel dobiti %s za risanje.\n"
3260
3261 #: cinelerra/savefile.C:31
3262 msgid "Save backup"
3263 msgstr "Shrani varnostno kopijo?"
3264
3265 #: cinelerra/savefile.C:38
3266 msgid "Saved backup."
3267 msgstr "Varnostna kopija shranjena."
3268
3269 #: cinelerra/savefile.C:52
3270 msgid "Save"
3271 msgstr "Shrani"
3272
3273 #: cinelerra/savefile.C:96
3274 #: cinelerra/savefile.C:195
3275 #, c-format
3276 msgid "\"%s\" %dC written"
3277 msgstr "\"%s\" %dC napisal"
3278
3279 #: cinelerra/savefile.C:113
3280 msgid "Save as..."
3281 msgstr "Shrani kot..."
3282
3283 #. update the project name
3284 #: cinelerra/savefile.C:184
3285 #: plugins/reverb/reverb.C:396
3286 #, c-format
3287 msgid "Couldn't open %s."
3288 msgstr "Ne morem odpreti %s."
3289
3290 #: cinelerra/savefile.C:220
3291 msgid "Enter a filename to save as"
3292 msgstr "Vpi¹i ime datoteke za shranitev"
3293
3294 #: cinelerra/setformat.C:27
3295 msgid "Format..."
3296 msgstr "Oblika..."
3297
3298 #: cinelerra/setformat.C:102
3299 msgid "set format"
3300 msgstr "nastavi obliko"
3301
3302 #: cinelerra/setformat.C:288
3303 msgid "Channel positions:"
3304 msgstr "Mesta kanalov:"
3305
3306 #: cinelerra/setformat.C:351
3307 msgid "W Ratio:"
3308 msgstr "Razm. ¹irine:"
3309
3310 #: cinelerra/setformat.C:360
3311 msgid "H Ratio:"
3312 msgstr "Razm. vi¹ine:"
3313
3314 #: cinelerra/setformat.C:534
3315 #, c-format
3316 msgid "%d degrees"
3317 msgstr "%d stopinj"
3318
3319 #: cinelerra/setformat.C:702
3320 msgid "Auto"
3321 msgstr "Samod."
3322
3323 #: cinelerra/splashgui.C:45
3324 msgid "Loading..."
3325 msgstr "Nalagam..."
3326
3327 #: cinelerra/statusbar.C:89
3328 msgid "Welcome to Cinelerra."
3329 msgstr "Dobrodo¹li v Cinelerri."
3330
3331 #: cinelerra/statusbar.C:97
3332 msgid "Cancel operation"
3333 msgstr "Preklièi dejanje"
3334
3335 #: cinelerra/threadindexer.C:69
3336 #, c-format
3337 msgid "Where is %s?"
3338 msgstr "Kje je %s?"
3339
3340 #: cinelerra/transitionpopup.C:61
3341 msgid "Seconds:"
3342 msgstr "Sekunde:"
3343
3344 #: cinelerra/transitionpopup.C:159
3345 #, c-format
3346 msgid "Length: %2.2f sec"
3347 msgstr "Dol¾ina: %2.2f sek."
3348
3349 #: cinelerra/transitionpopup.C:256
3350 msgid "Length"
3351 msgstr "Dol¾ina:"
3352
3353 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:200
3354 msgid "Output channel:"
3355 msgstr "Izhodni kanal:"
3356
3357 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:335
3358 msgid "Display:"
3359 msgstr "Zaslon:"
3360
3361 #: cinelerra/vdeviceprefs.C:345
3362 msgid "Display for compositor:"
3363 msgstr "Zaslon skladatelja:"
3364
3365 #: cinelerra/viewmenu.C:13
3366 msgid "Show edits"
3367 msgstr "Ka¾i urejanja"
3368
3369 #: cinelerra/viewmenu.C:26
3370 msgid "Show titles"
3371 msgstr "Ka¾i nazive"
3372
3373 #: cinelerra/viewmenu.C:47
3374 #: cinelerra/viewmenu.C:192
3375 msgid "Plugin keyframes"
3376 msgstr "Kljuèna slika vtiènikov"
3377
3378 #: cinelerra/viewmenu.C:59
3379 msgid "Show transitions"
3380 msgstr "Ka¾i prehode"
3381
3382 #: cinelerra/viewmenu.C:76
3383 msgid "Fade keyframes"
3384 msgstr "Kljuène slike zabrisov"
3385
3386 #: cinelerra/viewmenu.C:93
3387 msgid "Play keyframes"
3388 msgstr "Predvajalne kljuène slike"
3389
3390 #: cinelerra/viewmenu.C:111
3391 msgid "Camera keyframes"
3392 msgstr "Kljuène slike kamere"
3393
3394 #: cinelerra/viewmenu.C:128
3395 msgid "Projector keyframes"
3396 msgstr "Kljuène slike projektorja"
3397
3398 #: cinelerra/viewmenu.C:145
3399 msgid "Draw Output"
3400 msgstr "Ri¹i izhod"
3401
3402 #: cinelerra/viewmenu.C:159
3403 msgid "Mute keyframes"
3404 msgstr "Kljuène slike ti¹ine"
3405
3406 #: cinelerra/viewmenu.C:176
3407 msgid "Pan keyframes"
3408 msgstr "Kljuène slike panorame"
3409
3410 #: cinelerra/viewmenu.C:208
3411 msgid "Mode keyframes"
3412 msgstr "Kljuène slike naèina"
3413
3414 #: cinelerra/viewmenu.C:224
3415 msgid "Mask keyframes"
3416 msgstr "Kljuène slike maske"
3417
3418 #: cinelerra/viewmenu.C:240
3419 msgid "Camera Zoom"
3420 msgstr "Poveèava kamere"
3421
3422 #: cinelerra/viewmenu.C:256
3423 msgid "Projector Zoom"
3424 msgstr "Poveèava projektorja"
3425
3426 #: cinelerra/vpatchgui.C:275
3427 msgid "mode"
3428 msgstr "naèin"
3429
3430 #: cinelerra/vpatchgui.C:330
3431 #: cinelerra/vpatchgui.C:354
3432 msgid "Normal"
3433 msgstr "Obièajno"
3434
3435 #: cinelerra/vpatchgui.C:334
3436 msgid "Replace"
3437 msgstr "Zamenjava"
3438
3439 #: cinelerra/vpatchgui.C:338
3440 msgid "Addition"
3441 msgstr "Pri¹tevanje"
3442
3443 #: cinelerra/vpatchgui.C:342
3444 msgid "Subtract"
3445 msgstr "Od¹tevanje"
3446
3447 #: cinelerra/vpatchgui.C:346
3448 msgid "Multiply"
3449 msgstr "Mno¾enje"
3450
3451 #: cinelerra/vpatchgui.C:350
3452 msgid "Divide"
3453 msgstr "Deljenje"
3454
3455 #: cinelerra/vtrack.C:99
3456 #, c-format
3457 msgid "Video %d"
3458 msgstr "Video %d"
3459
3460 #: cinelerra/vwindow.C:202
3461 #: cinelerra/vwindow.C:209
3462 msgid "Viewer"
3463 msgstr "Pregledovalnik"
3464
3465 #: guicast/bccapture.C:44
3466 #, c-format
3467 msgid "cannot connect to X server.\n"
3468 msgstr "Ne morem se povezati s stre¾nikom X.\n"
3469
3470 #: guicast/bccapture.C:46
3471 #, c-format
3472 msgid "'DISPLAY' environment variable not set.\n"
3473 msgstr "Okoljska spremenljivka 'DISPLAY' ni nastavljena.\n"
3474
3475 #: guicast/bcfilebox.C:270
3476 msgid "Change the filter"
3477 msgstr "Spremeni filter"
3478
3479 #: guicast/bcfilebox.C:295
3480 msgid "Cancel the operation"
3481 msgstr "Preklièi dejanje"
3482
3483 #: guicast/bcfilebox.C:322
3484 msgid "Submit the directory"
3485 msgstr "Po¹lji imenik"
3486
3487 #: guicast/bcfilebox.C:343
3488 msgid "Submit the file"
3489 msgstr "Po¹lji datoteko"
3490
3491 #: guicast/bcfilebox.C:391
3492 msgid "Create new folder"
3493 msgstr "Ustvari novo mapo"
3494
3495 #: guicast/bcfilebox.C:403
3496 msgid "Up a directory"
3497 msgstr "Imenik navzgor"
3498
3499 #. Need a temp so submit_file can expand it
3500 #: guicast/bcfilebox.C:408
3501 #, c-format
3502 msgid ".."
3503 msgstr ".."
3504
3505 #: guicast/bcfilebox.C:961
3506 msgid ": New folder"
3507 msgstr ": Nova mapa"
3508
3509 #: guicast/bcresources.C:42
3510 msgid "-*-helvetica-medium-r-normal-*-10-*"
3511 msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-10-*-*-*-*-*-iso8859-2"
3512
3513 #: guicast/bcresources.C:43
3514 msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-14-*"
3515 msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-iso8859-2"
3516
3517 #: guicast/bcresources.C:44
3518 msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-18-*"
3519 msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-18-*-*-*-*-*-iso8859-2"
3520
3521 #: guicast/bcresources.C:50
3522 #: guicast/bcresources.C:51
3523 #: guicast/bcresources.C:52
3524 msgid "-microsoft-verdana-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*"
3525 msgstr "-microsoft-verdana-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*"
3526
3527 #: guicast/bctheme.C:295
3528 #, c-format
3529 msgid "Theme::get_image: %s not found.\n"
3530 msgstr "Theme::get_image: %s ni bila najdena.\n"
3531
3532 #: guicast/bctheme.C:310
3533 #, c-format
3534 msgid "BC_Theme::check_used: Images aren't used.\n"
3535 msgstr "BC_Theme::check_used: Slike niso uporabljene.\n"
3536
3537 #: plugins/1080to480/1080to480.C:83
3538 #: plugins/720to480/720to480.C:60
3539 #: plugins/ivtc/ivtcwindow.C:101
3540 msgid "Odd field first"
3541 msgstr "Najprej liha polja"
3542
3543 #: plugins/1080to480/1080to480.C:85
3544 #: plugins/720to480/720to480.C:62
3545 msgid "Even field first"
3546 msgstr "Najprej soda polja"
3547
3548 #: plugins/1080to480/1080to480.C:156
3549 msgid "1080 to 480"
3550 msgstr "1080 na 480"
3551
3552 #: plugins/720to480/720to480.C:178
3553 msgid "720 to 480"
3554 msgstr "720 na 480"
3555
3556 #: plugins/aging/aging.C:59
3557 msgid "AgingTV"
3558 msgstr "Postarana televizija"
3559
3560 #: plugins/aging/agingwindow.C:39
3561 msgid ""
3562 "Film aging from EffectTV\n"
3563 "Copyright (C) 2001 FUKUCHI Kentarou"
3564 msgstr ""
3565 "Postaranje filma iz EffectTV\n"
3566 "Avtorske pravice pridr¾ane (C) \n"
3567 "2001 FUKUCHI Kentarou"
3568
3569 #: plugins/aging/agingwindow.C:77
3570 msgid "Grain"
3571 msgstr "Ojaèanje"
3572
3573 #: plugins/aging/agingwindow.C:92
3574 msgid "Scratch"
3575 msgstr "Praskanje"
3576
3577 #: plugins/aging/agingwindow.C:134
3578 msgid "Pits"
3579 msgstr "Navpiène èrte"
3580
3581 #: plugins/aging/agingwindow.C:176
3582 msgid "Dust"
3583 msgstr "Prah"
3584
3585 #: plugins/bandslide/bandslide.C:59
3586 #: plugins/bandwipe/bandwipe.C:61
3587 #: plugins/irissquare/irissquare.C:33
3588 #: plugins/slide/slide.C:76
3589 msgid "In"
3590 msgstr "Vhod"
3591
3592 #: plugins/bandslide/bandslide.C:81
3593 #: plugins/bandwipe/bandwipe.C:83
3594 #: plugins/irissquare/irissquare.C:55
3595 #: plugins/slide/slide.C:98
3596 msgid "Out"
3597 msgstr "Izhod"
3598
3599 #: plugins/bandslide/bandslide.C:128
3600 #: plugins/bandwipe/bandwipe.C:129
3601 msgid "Bands:"
3602 msgstr "Pasovi:"
3603
3604 #: plugins/bandslide/bandslide.C:138
3605 #: plugins/irissquare/irissquare.C:102
3606 #: plugins/slide/slide.C:145
3607 #: plugins/slide/slide.C:159
3608 #: plugins/wipe/wipe.C:98
3609 msgid "Direction:"
3610 msgstr "Smer:"
3611
3612 #: plugins/bandslide/bandslide.C:177
3613 msgid "BandSlide"
3614 msgstr "Copyright"
3615
3616 #: plugins/bandwipe/bandwipe.C:177
3617 msgid "BandWipe"
3618 msgstr "Pasovni prehod"
3619
3620 #: plugins/blur/blur.C:111
3621 #: plugins/blur/blurwindow.C:39
3622 msgid "Blur"
3623 msgstr "Zmehèaj"
3624
3625 #: plugins/blur/blurwindow.C:46
3626 #: plugins/whirl/whirl.C:243
3627 msgid "Radius"
3628 msgstr "Polmer"
3629
3630 #: plugins/blur/blurwindow.C:91
3631 #: plugins/downsample/downsample.C:273
3632 #: plugins/flip/flipwindow.C:41
3633 msgid "Vertical"
3634 msgstr "Navpièno"
3635
3636 #: plugins/blur/blurwindow.C:109
3637 #: plugins/downsample/downsample.C:255
3638 #: plugins/flip/flipwindow.C:47
3639 msgid "Horizontal"
3640 msgstr "Vodoravno "
3641
3642 #: plugins/blur/blurwindow.C:127
3643 msgid "Blur alpha"
3644 msgstr "Zmehèaj alfo"
3645
3646 #: plugins/blur/blurwindow.C:139
3647 msgid "Blur red"
3648 msgstr "Zmehèaj rdeèo"
3649
3650 #: plugins/blur/blurwindow.C:151
3651 msgid "Blur green"
3652 msgstr "Zmehèaj zeleno"
3653
3654 #: plugins/blur/blurwindow.C:163
3655 msgid "Blur blue"
3656 msgstr "Zmehèaj modro"
3657
3658 #: plugins/brightness/brightness.C:81
3659 #: plugins/brightness/brightnesswindow.C:37
3660 msgid "Brightness/Contrast"
3661 msgstr "Svetlost/Kontrast"
3662
3663 #: plugins/brightness/brightnesswindow.C:98
3664 msgid "Boost luminance only"
3665 msgstr "Okrepi le svetilnost"
3666
3667 #: plugins/burn/burn.C:61
3668 msgid "BurningTV"
3669 msgstr "Goreèa TV"
3670
3671 #: plugins/burn/burnwindow.C:38
3672 msgid ""
3673 "BurningTV from EffectTV\n"
3674 "Copyright (C) 2001 FUKUCHI Kentarou"
3675 msgstr ""
3676 "Goreèa TV iz EffectTV\n"
3677 "Avtorske pravice pridr¾ane (C) \n"
3678 "2001 FUKUCHI Kentarou"
3679
3680 #: plugins/cdripper/cdripper.C:37
3681 msgid "CD Ripper"
3682 msgstr "Zajemalnik CD-jev"
3683
3684 #: plugins/cdripper/cdripper.C:114
3685 msgid "Can't open cdrom drive."
3686 msgstr "Ne morem odpreti pogona cdrom."
3687
3688 #: plugins/cdripper/cdripper.C:146
3689 msgid "Can't get total from table of contents."
3690 msgstr "Ne morem dobiti vsote iz kazala."
3691
3692 #: plugins/cdripper/cdripper.C:162
3693 msgid "Can't get table of contents entry."
3694 msgstr "Ne morem dobiti vnosa kazala."
3695
3696 #: plugins/cdripper/cdripper.C:178
3697 msgid "Can't get table of contents leadout."
3698 msgstr "Ne morem dobiti konca kazala."
3699
3700 #: plugins/cdripper/cdripper.C:193
3701 msgid "Start track is out of range."
3702 msgstr "Zaèetna steza je izven dovoljenega obmoèja."
3703
3704 #: plugins/cdripper/cdripper.C:205
3705 msgid "End track is out of range."
3706 msgstr "Konèna steza je izven dovoljenega obmoèja."
3707
3708 #: plugins/cdripper/cdripper.C:217
3709 msgid "End position is out of range."
3710 msgstr "Konèni polo¾aj je izven dovoljenega obmoèja."
3711
3712 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:33
3713 msgid "Select the range to transfer:"
3714 msgstr "Izberi obmoèje za prenos:"
3715
3716 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:34
3717 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:38
3718 #: plugins/motion/motion.C:281
3719 msgid "Track"
3720 msgstr "Steza/Sledi"
3721
3722 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:35
3723 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:39
3724 msgid "Min"
3725 msgstr "Najmanj¹i"
3726
3727 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:36
3728 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:40
3729 msgid "Sec"
3730 msgstr "Sek"
3731
3732 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:57
3733 msgid "From"
3734 msgstr "Od"
3735
3736 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:59
3737 msgid "To"
3738 msgstr "Do"
3739
3740 #: plugins/cdripper/cdripwindow.C:62
3741 msgid "CD Device:"
3742 msgstr "Naprava CD:"
3743
3744 #: plugins/chromakey/chromakey.C:118
3745 msgid "Slope:"
3746 msgstr "Naklon:"
3747
3748 #: plugins/chromakey/chromakey.C:122
3749 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:178
3750 #: plugins/histogram/histogram.C:511
3751 msgid "Threshold:"
3752 msgstr "Prag:"
3753
3754 #: plugins/chromakey/chromakey.C:223
3755 msgid "Use value"
3756 msgstr "Uporabi vrednost"
3757
3758 #: plugins/chromakey/chromakey.C:483
3759 msgid "Chroma key"
3760 msgstr "Barvni kljuè"
3761
3762 #: plugins/colorbalance/colorbalance.C:321
3763 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:42
3764 msgid "Color Balance"
3765 msgstr "Barvno ravnovesje"
3766
3767 #. printf("ColorBalanceWindow::create_objects 1\n");
3768 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:45
3769 msgid "Cyan"
3770 msgstr "Sinja"
3771
3772 #. printf("ColorWindow::create_objects 1\n");
3773 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:47
3774 #: plugins/colors/colorpicker.C:145
3775 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:182
3776 #: plugins/downsample/downsample.C:295
3777 #: plugins/histogram/histogram.C:399
3778 #: plugins/linearblur/linearblur.C:271
3779 #: plugins/radialblur/radialblur.C:274
3780 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:428
3781 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:453
3782 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:280
3783 msgid "Red"
3784 msgstr "Rdeèa"
3785
3786 #. printf("ColorBalanceWindow::create_objects 1\n");
3787 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:50
3788 msgid "Magenta"
3789 msgstr "©krlatna"
3790
3791 #. printf("ColorWindow::create_objects 1\n");
3792 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:52
3793 #: plugins/colors/colorpicker.C:151
3794 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:184
3795 #: plugins/downsample/downsample.C:301
3796 #: plugins/histogram/histogram.C:405
3797 #: plugins/linearblur/linearblur.C:273
3798 #: plugins/radialblur/radialblur.C:276
3799 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:431
3800 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:454
3801 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:282
3802 msgid "Green"
3803 msgstr "Zelena"
3804
3805 #. printf("ColorBalanceWindow::create_objects 1\n");
3806 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:55
3807 msgid "Yellow"
3808 msgstr "Rumena"
3809
3810 #. printf("ColorWindow::create_objects 1\n");
3811 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:57
3812 #: plugins/colors/colorpicker.C:157
3813 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:186
3814 #: plugins/downsample/downsample.C:307
3815 #: plugins/histogram/histogram.C:411
3816 #: plugins/linearblur/linearblur.C:275
3817 #: plugins/radialblur/radialblur.C:278
3818 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:434
3819 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:455
3820 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:284
3821 msgid "Blue"
3822 msgstr "Modra"
3823
3824 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:103
3825 msgid "Preserve luminosity"
3826 msgstr "Ohrani svetilnost"
3827
3828 #: plugins/colorbalance/colorbalancewindow.C:122
3829 msgid "Lock parameters"
3830 msgstr "Zakleni parametre"
3831
3832 #: plugins/colors/colorpicker.C:60
3833 msgid "Color Picker"
3834 msgstr "Barvna pipeta"
3835
3836 #: plugins/colors/colorpicker.C:127
3837 msgid "Hue"
3838 msgstr "Odtenek"
3839
3840 #. printf("ColorWindow::create_objects 1\n");
3841 #: plugins/colors/colorpicker.C:133
3842 msgid "Saturation"
3843 msgstr "Nasièenost"
3844
3845 #. printf("ColorWindow::create_objects 1\n");
3846 #: plugins/colors/colorpicker.C:139
3847 #: plugins/histogram/histogram.C:393
3848 msgid "Value"
3849 msgstr "Skupno"
3850
3851 #: plugins/colors/colorpicker.C:165
3852 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:188
3853 #: plugins/downsample/downsample.C:313
3854 #: plugins/histogram/histogram.C:417
3855 #: plugins/linearblur/linearblur.C:277
3856 #: plugins/radialblur/radialblur.C:280
3857 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:437
3858 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:456
3859 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:286
3860 msgid "Alpha"
3861 msgstr "Alfa"
3862
3863 #: plugins/compressor/compressor.C:86
3864 msgid "Compressor"
3865 msgstr "Stiskalnik"
3866
3867 #: plugins/compressor/compressor.C:695
3868 msgid "Preview secs:"
3869 msgstr "Predogled sek.:"
3870
3871 #: plugins/compressor/compressor.C:699
3872 msgid "Reaction secs:"
3873 msgstr "Reakcija sek.:"
3874
3875 #: plugins/compressor/compressor.C:703
3876 msgid "Trigger:"
3877 msgstr "Spro¾ilec:"
3878
3879 #: plugins/compressor/compressor.C:710
3880 msgid "Point:"
3881 msgstr "Toèka:"
3882
3883 #: plugins/crossfade/crossfade.C:25
3884 msgid "Crossfade"
3885 msgstr "Kri¾no uti¹aj/ojaèaj"
3886
3887 #: plugins/deinterlace/deinterlace.C:77
3888 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:238
3889 msgid "Deinterlace"
3890 msgstr "Odpleti"
3891
3892 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:39
3893 msgid "Select lines to keep"
3894 msgstr "Izberi vrstice za ohranitev"
3895
3896 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:41
3897 msgid "Do nothing"
3898 msgstr "Ne naredi nièesar"
3899
3900 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:43
3901 msgid "Odd lines"
3902 msgstr "Lihe vrstice"
3903
3904 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:45
3905 msgid "Even lines"
3906 msgstr "Sode vrstice"
3907
3908 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:47
3909 msgid "Average lines"
3910 msgstr "Povpreèi vrstice"
3911
3912 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:49
3913 msgid "Swap odd fields"
3914 msgstr "Zamenjaj liha polja"
3915
3916 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:51
3917 msgid "Swap even fields"
3918 msgstr "Zamenjaj soda polja"
3919
3920 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:53
3921 msgid "Average even lines"
3922 msgstr "Povpreèi sode vrstice"
3923
3924 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:58
3925 msgid "Average odd lines"
3926 msgstr "Povpreèi lihe vrstice"
3927
3928 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:77
3929 #, c-format
3930 msgid "Changed rows: %d\n"
3931 msgstr "Spremenjene vrstice: %d\n"
3932
3933 #: plugins/deinterlace/deinterwindow.C:123
3934 msgid "Adaptive"
3935 msgstr "Prilagodljiv"
3936
3937 #: plugins/delayaudio/delayaudio.C:52
3938 msgid "Delay audio"
3939 msgstr "Zakasnitev zvoka"
3940
3941 #: plugins/delayaudio/delayaudio.C:292
3942 #: plugins/delayvideo/delayvideo.C:86
3943 msgid "Delay seconds:"
3944 msgstr "Sekunde zakasnitve:"
3945
3946 #: plugins/delayvideo/delayvideo.C:290
3947 msgid "Delay Video"
3948 msgstr "Zakasnitev videa"
3949
3950 #: plugins/denoise/denoise.C:783
3951 #: plugins/gain/gainwindow.C:39
3952 #: plugins/spectrogram/spectrogram.C:99
3953 msgid "Level:"
3954 msgstr "Stopn.:"
3955
3956 #: plugins/denoisefft/denoisefft.C:231
3957 msgid "Denoise power:"
3958 msgstr "Moè odstr. ¹uma:"
3959
3960 #: plugins/denoisefft/denoisefft.C:234
3961 msgid "Number of samples for reference:"
3962 msgstr "©tevilo vzorcev za referenco:"
3963
3964 #: plugins/denoisefft/denoisefft.C:236
3965 msgid "The keyframe is the start of the reference"
3966 msgstr "Kljuèni okvir je zaèetek reference"
3967
3968 #: plugins/denoisefft/denoisefft.C:308
3969 msgid "DenoiseFFT"
3970 msgstr "Odstranitev ¹uma s FFT"
3971
3972 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:260
3973 msgid "Progressive"
3974 msgstr "Progresiven"
3975
3976 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:298
3977 msgid "Fast"
3978 msgstr "Hitro"
3979
3980 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:364
3981 #: plugins/motion/motion.C:93
3982 msgid "Search radius:"
3983 msgstr "I¹èi polmer:"
3984
3985 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:368
3986 msgid "Pass 1 threshold:"
3987 msgstr "Prag 1. prehoda:"
3988
3989 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:372
3990 msgid "Pass 2 threshold:"
3991 msgstr "Prag 2. prehoda:"
3992
3993 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:376
3994 msgid "Sharpness:"
3995 msgstr "Ostrina:"
3996
3997 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:380
3998 msgid "Luma contrast:"
3999 msgstr "Svetlobni kontrast:"
4000
4001 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:384
4002 msgid "Chroma contrast:"
4003 msgstr "Barvni kontrast:"
4004
4005 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:388
4006 msgid "Delay frames:"
4007 msgstr "Zakasnjene slike:"
4008
4009 #: plugins/denoisemjpeg/denoisemjpeg.C:460
4010 msgid "Denoise video2"
4011 msgstr "Odstrani ¹um videa2"
4012
4013 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:174
4014 msgid "Frames to accumulate:"
4015 msgstr "©tevilo akumuliranih slik:"
4016
4017 #: plugins/denoisevideo/denoisevideo.C:318
4018 msgid "Denoise video"
4019 msgstr "Odstrani ¹um videa"
4020
4021 #: plugins/despike/despike.C:36
4022 msgid "Despike"
4023 msgstr "Odstranitev ¹pic"
4024
4025 #: plugins/despike/despikewindow.C:41
4026 msgid "Maximum level:"
4027 msgstr "Najveèja stopnja:"
4028
4029 #: plugins/despike/despikewindow.C:45
4030 msgid "Maximum rate of change:"
4031 msgstr "Najveèja hitrost spremembe:"
4032
4033 #: plugins/dissolve/dissolve.C:29
4034 msgid "Dissolve"
4035 msgstr "Odtemnitev/Zatemnitev"
4036
4037 #: plugins/dot/dot.C:68
4038 msgid "DotTV"
4039 msgstr "Pikèasta TV"
4040
4041 #: plugins/dot/dotwindow.C:39
4042 msgid ""
4043 "DotTV from EffectTV\n"
4044 "Copyright (C) 2001 FUKUCHI Kentarou"
4045 msgstr ""
4046 "Pikèasta TV je iz  EffectTV\n"
4047 "Avtorske pravice pridr¾ane (C)\n"
4048 "2001 FUKUCHI Kentarou"
4049
4050 #: plugins/downsample/downsample.C:264
4051 msgid "Horizontal offset"
4052 msgstr "Vodoravni odmik"
4053
4054 #: plugins/downsample/downsample.C:282
4055 msgid "Vertical offset"
4056 msgstr "Navpièni odmik"
4057
4058 #: plugins/downsample/downsample.C:402
4059 msgid "Downsample"
4060 msgstr "Kockasto"
4061
4062 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:198
4063 #: plugins/framefield/framefield.C:213
4064 msgid "Top field first"
4065 msgstr "Najprej zgornje polje"
4066
4067 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:223
4068 #: plugins/framefield/framefield.C:238
4069 msgid "Bottom field first"
4070 msgstr "Najprej spodnje polje"
4071
4072 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:248
4073 msgid "First frame is first field"
4074 msgstr "Prvi okvir je prvo polje"
4075
4076 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:272
4077 msgid "Second frame is first field"
4078 msgstr "Drugi okvir je prvo polje"
4079
4080 #: plugins/fieldframe/fieldframe.C:322
4081 msgid "Fields to frames"
4082 msgstr "Polja v slike"
4083
4084 #: plugins/flash/flash.C:31
4085 msgid "Flash"
4086 msgstr "Blisk"
4087
4088 #: plugins/flip/flip.C:72
4089 msgid "Flip"
4090 msgstr "Obrni"
4091
4092 #: plugins/framefield/framefield.C:263
4093 msgid "Average empty rows"
4094 msgstr "Povpreèi prazne vrstice"
4095
4096 #: plugins/framefield/framefield.C:545
4097 msgid "Frames to fields"
4098 msgstr "Slike v polja"
4099
4100 #: plugins/freeverb/freeverb.C:266
4101 msgid "Freeze"
4102 msgstr "Zamrzni"
4103
4104 #: plugins/freeverb/freeverb.C:307
4105 msgid "Gain:"
4106 msgstr "Ojaèenje:"
4107
4108 #: plugins/freeverb/freeverb.C:311
4109 msgid "Roomsize:"
4110 msgstr "Prostornost:"
4111
4112 #: plugins/freeverb/freeverb.C:315
4113 msgid "Damp:"
4114 msgstr "Vla¾nost:"
4115
4116 #: plugins/freeverb/freeverb.C:319
4117 msgid "Wet:"
4118 msgstr "Mokrost:"
4119
4120 #: plugins/freeverb/freeverb.C:323
4121 msgid "Dry:"
4122 msgstr "Suhost:"
4123
4124 #: plugins/freeverb/freeverb.C:471
4125 msgid "Freeverb"
4126 msgstr "Freeverb"
4127
4128 #: plugins/freezeframe/freezeframe.C:88
4129 msgid "Line double"
4130 msgstr "Podvoji vrstice"
4131
4132 #: plugins/freezeframe/freezeframe.C:150
4133 msgid "Freeze Frame"
4134 msgstr "Zamrzni sliko"
4135
4136 #: plugins/gain/gain.C:64
4137 msgid "Gain"
4138 msgstr "Ojaèenje"
4139
4140 #: plugins/gradient/gradient.C:144
4141 #: plugins/linearblur/linearblur.C:263
4142 #: plugins/polar/polar.C:207
4143 #: plugins/radialblur/radialblur.C:266
4144 msgid "Angle:"
4145 msgstr "Kot:"
4146
4147 #: plugins/gradient/gradient.C:147
4148 msgid "Inner radius:"
4149 msgstr "Notranji polmer:"
4150
4151 #: plugins/gradient/gradient.C:150
4152 msgid "Outer radius:"
4153 msgstr "Zunanji polmer:"
4154
4155 #: plugins/gradient/gradient.C:261
4156 msgid "Inner color:"
4157 msgstr "Notr. barva:"
4158
4159 #: plugins/gradient/gradient.C:277
4160 msgid "Outer color:"
4161 msgstr "Zun. barva:"
4162
4163 #: plugins/gradient/gradient.C:295
4164 msgid "Inner color"
4165 msgstr "Notranje barva"
4166
4167 #: plugins/gradient/gradient.C:327
4168 msgid "Outer color"
4169 msgstr "Zunanja barva"
4170
4171 #: plugins/gradient/gradient.C:384
4172 msgid "Gradient"
4173 msgstr "Preliv"
4174
4175 #: plugins/histogram/histogram.C:421
4176 msgid "Input min:"
4177 msgstr "Najm. vhod:"
4178
4179 #: plugins/histogram/histogram.C:430
4180 msgid "Mid:"
4181 msgstr "Sred.:"
4182
4183 #: plugins/histogram/histogram.C:440
4184 #: plugins/histogram/histogram.C:477
4185 msgid "Max:"
4186 msgstr "Najv.:"
4187
4188 #: plugins/histogram/histogram.C:468
4189 msgid "Output min:"
4190 msgstr "Najm. izhod: "
4191
4192 #: plugins/histogram/histogram.C:638
4193 #: plugins/perspective/perspective.C:509
4194 msgid "Reset"
4195 msgstr "Ponastavi"
4196
4197 #: plugins/histogram/histogram.C:914
4198 msgid "Automatic"
4199 msgstr "Samodejno"
4200
4201 #: plugins/histogram/histogram.C:1032
4202 msgid "Histogram"
4203 msgstr "Histogram"
4204
4205 #: plugins/holo/holo.C:67
4206 msgid "HolographicTV"
4207 msgstr "Holografska TV"
4208
4209 #: plugins/holo/holowindow.C:38
4210 msgid ""
4211 "HolographicTV from EffectTV\n"
4212 "Copyright (C) 2001 FUKUCHI Kentarou"
4213 msgstr ""
4214 "Holografska TV iz EffectTV\n"
4215 "Avtorske pravice pridr¾ane (C)\n"
4216 "2001 FUKUCHI Kentarou"
4217
4218 #: plugins/huesaturation/huesaturation.C:293
4219 msgid "Saturation:"
4220 msgstr "Nasièenost:"
4221
4222 #: plugins/huesaturation/huesaturation.C:528
4223 msgid "Hue saturation"
4224 msgstr "Odtenek in nasièenje"
4225
4226 #: plugins/interpolateall/interpolateall.C:76
4227 #: plugins/rotate/rotate.C:236
4228 msgid "Interpolate"
4229 msgstr "Interpoliranje"
4230
4231 #: plugins/invertaudio/invert.C:27
4232 msgid "Invert Audio"
4233 msgstr "Obrnitev zvok"
4234
4235 #: plugins/invertvideo/invert.C:170
4236 msgid "Invert R"
4237 msgstr "Obrni rdeèo"
4238
4239 #: plugins/invertvideo/invert.C:172
4240 msgid "Invert G"
4241 msgstr "Obrni zeleno"
4242
4243 #: plugins/invertvideo/invert.C:174
4244 msgid "Invert B"
4245 msgstr "Obrni modro"
4246
4247 #: plugins/invertvideo/invert.C:176
4248 msgid "Invert A"
4249 msgstr "Obrni alfo"
4250
4251 #: plugins/invertvideo/invert.C:210
4252 msgid "Invert Video"
4253 msgstr "Obrni barve"
4254
4255 #: plugins/irissquare/irissquare.C:139
4256 msgid "IrisSquare"
4257 msgstr "Kvadratna zaslonka"
4258
4259 #: plugins/ivtc/ivtc.C:44
4260 msgid "Inverse Telecine"
4261 msgstr "Inverzna telekineza"
4262
4263 #: plugins/ivtc/ivtcwindow.C:41
4264 msgid "Pattern offset:"
4265 msgstr "Odmik vzorca:"
4266
4267 #: plugins/ivtc/ivtcwindow.C:49
4268 msgid "Pattern:"
4269 msgstr "Vzorec:"
4270
4271 #: plugins/ivtc/ivtcwindow.C:117
4272 msgid "Automatic IVTC"
4273 msgstr "Samodejna IVTC"
4274
4275 #: plugins/level/leveleffect.C:114
4276 msgid "Duration (seconds):"
4277 msgstr "Trajanje (sekunde):"
4278
4279 #: plugins/level/leveleffect.C:117
4280 msgid "Max soundlevel (dB):"
4281 msgstr "Najv. glasnost (dB):"
4282
4283 #: plugins/level/leveleffect.C:120
4284 msgid "RMS soundlevel (dB):"
4285 msgstr "Glasnost RMS (dB):"
4286
4287 #: plugins/level/leveleffect.C:186
4288 msgid "SoundLevel"
4289 msgstr "Glasnost"
4290
4291 #: plugins/linearblur/linearblur.C:259
4292 msgid "Length:"
4293 msgstr "Dol¾ina zamika:"
4294
4295 #: plugins/linearblur/linearblur.C:267
4296 #: plugins/radialblur/radialblur.C:270
4297 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:276
4298 msgid "Steps:"
4299 msgstr "Koraki:"
4300
4301 #: plugins/linearblur/linearblur.C:374
4302 msgid "Linear Blur"
4303 msgstr "Linearno mehèanje"
4304
4305 #: plugins/motion/motion.C:99
4306 msgid "Block size:"
4307 msgstr "Velikost bloka:"
4308
4309 #: plugins/motion/motion.C:105
4310 msgid "Maximum absolute offset:"
4311 msgstr "Najveèji absolutni odmik:"
4312
4313 #: plugins/motion/motion.C:111
4314 msgid "Stabilizer settling time:"
4315 msgstr "Èas umirjanja stabilizacije:"
4316
4317 #: plugins/motion/motion.C:256
4318 msgid "Stabilize"
4319 msgstr "Stabilizacija"
4320
4321 #: plugins/motion/motion.C:306
4322 msgid "Draw vectors"
4323 msgstr "Risanje vektorjev"
4324
4325 #: plugins/motion/motion.C:358
4326 msgid "Motion"
4327 msgstr "Detekcija gibanja"
4328
4329 #: plugins/normalize/normalize.C:37
4330 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1178
4331 msgid "Normalize"
4332 msgstr "Normaliziranje"
4333
4334 #: plugins/normalize/normalizewindow.C:32
4335 msgid "Enter the DB to overload by:"
4336 msgstr "Vpi¹i novo jakost signala v DB:"
4337
4338 #: plugins/normalize/normalizewindow.C:68
4339 msgid "Treat tracks independantly"
4340 msgstr "Neodvisno obravnavaj steze"
4341
4342 #: plugins/oilpainting/oil.C:226
4343 msgid "Use intensity"
4344 msgstr "Uporabi intenzivnost"
4345
4346 #: plugins/oilpainting/oil.C:265
4347 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:272
4348 msgid "Radius:"
4349 msgstr "Polmer:"
4350
4351 #: plugins/oilpainting/oil.C:310
4352 msgid "Oil painting"
4353 msgstr "Oljnata slika"
4354
4355 #: plugins/parametric/parametric.C:247
4356 msgid "Lowpass"
4357 msgstr "Nizkopasovni"
4358
4359 #: plugins/parametric/parametric.C:250
4360 msgid "Highpass"
4361 msgstr "Visokopasovi"
4362
4363 #: plugins/parametric/parametric.C:253
4364 msgid "Bandpass"
4365 msgstr "Srednjepasovni"
4366
4367 #: plugins/parametric/parametric.C:358
4368 msgid "Freq"
4369 msgstr "Ferkv."
4370
4371 #: plugins/parametric/parametric.C:359
4372 msgid "Qual"
4373 msgstr "Kval."
4374
4375 #: plugins/parametric/parametric.C:360
4376 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:556
4377 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:614
4378 msgid "Level"
4379 msgstr "Stop."
4380
4381 #: plugins/parametric/parametric.C:369
4382 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:605
4383 msgid "Wetness:"
4384 msgstr "Svetlost:"
4385
4386 #: plugins/parametric/parametric.C:628
4387 msgid "EQ Parametric"
4388 msgstr "Paramatrièna izravnava"
4389
4390 #: plugins/perspective/perspective.C:126
4391 msgid "Current X:"
4392 msgstr "Trenutni X:"
4393
4394 #: plugins/perspective/perspective.C:153
4395 #: plugins/perspective/perspective.C:605
4396 msgid "Perspective"
4397 msgstr "Perspektiva"
4398
4399 #: plugins/perspective/perspective.C:159
4400 msgid "Sheer"
4401 msgstr "Paralelogram"
4402
4403 #: plugins/perspective/perspective.C:166
4404 msgid "Stretch"
4405 msgstr "Razteg"
4406
4407 #: plugins/perspective/perspective.C:170
4408 msgid "Perspective direction:"
4409 msgstr "Smer perspektive:"
4410
4411 #: plugins/perspective/perspective.C:176
4412 msgid "Forward"
4413 msgstr "Naprej"
4414
4415 #: plugins/perspective/perspective.C:182
4416 msgid "Reverse"
4417 msgstr "Nazaj"
4418
4419 #: plugins/pitch/pitch.C:40
4420 msgid "Pitch shift"
4421 msgstr "Spremeni vi¹ino zvoka"
4422
4423 #: plugins/polar/polar.C:204
4424 msgid "Depth:"
4425 msgstr "Glob.:"
4426
4427 #: plugins/polar/polar.C:287
4428 msgid "Polar"
4429 msgstr "Polarnost"
4430
4431 #: plugins/radialblur/radialblur.C:370
4432 msgid "Radial Blur"
4433 msgstr "Radialno mehèanje"
4434
4435 #: plugins/reframe/reframe.C:40
4436 msgid "Reframe"
4437 msgstr "Znova prerazporedi slike"
4438
4439 #: plugins/reframe/reframe.C:176
4440 #: plugins/resample/resample.C:56
4441 msgid "Scale factor:"
4442 msgstr "Faktor skaliranja:"
4443
4444 #: plugins/resample/resample.C:85
4445 msgid "Resample"
4446 msgstr "Prevzorèi"
4447
4448 #: plugins/reverb/reverb.C:78
4449 msgid "Heroine College Concert Hall"
4450 msgstr "Koncertna dvorana kolid¾a Heroine"
4451
4452 #: plugins/reverb/reverb.C:430
4453 #, c-format
4454 msgid "Couldn't save %s."
4455 msgstr "Ne morem shraniti %s."
4456
4457 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:40
4458 msgid "Initial signal level:"
4459 msgstr "Zaèetni nivo signala:"
4460
4461 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:42
4462 msgid "ms before reflections:"
4463 msgstr "ms pred odbojem:"
4464
4465 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:44
4466 msgid "First reflection level:"
4467 msgstr "Prvi nivo odboja:"
4468
4469 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:46
4470 msgid "Last reflection level:"
4471 msgstr "Zadnji nivo odboja:"
4472
4473 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:48
4474 msgid "Number of reflections:"
4475 msgstr "©tevilo odbojev:"
4476
4477 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:50
4478 msgid "ms of reflections:"
4479 msgstr "ms odbojev:"
4480
4481 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:52
4482 msgid "Start band for lowpass:"
4483 msgstr "Frekv. spodnjega pasu:"
4484
4485 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:54
4486 msgid "End band for lowpass:"
4487 msgstr "Frekv. zgornjega pasu:"
4488
4489 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:331
4490 msgid "Load..."
4491 msgstr "Odpri..."
4492
4493 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:348
4494 msgid "Save..."
4495 msgstr "Shrani..."
4496
4497 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:365
4498 msgid "Set default"
4499 msgstr "Privzete nastavitve"
4500
4501 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:426
4502 msgid "Save reverb"
4503 msgstr "Shrani reverb"
4504
4505 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:427
4506 msgid "Select the reverb file to save as"
4507 msgstr "Izberi reverb datoteko za shranjenje"
4508
4509 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:509
4510 msgid "Load reverb"
4511 msgstr "Odpri reverb"
4512
4513 #: plugins/reverb/reverbwindow.C:510
4514 msgid "Select the reverb file to load from"
4515 msgstr "Izberi reverb datoteko za odprtje"
4516
4517 #: plugins/reverseaudio/reverseaudio.C:164
4518 msgid "Reverse audio"
4519 msgstr "Zvok previj nazaj"
4520
4521 #: plugins/reversevideo/reversevideo.C:162
4522 msgid "Reverse video"
4523 msgstr "Video previj nazaj"
4524
4525 #: plugins/rgb601/rgb601.C:37
4526 msgid "RGB - 601"
4527 msgstr "RGB - 601"
4528
4529 #: plugins/rgb601/rgb601window.C:43
4530 msgid "RGB -> 601"
4531 msgstr "RGB -> 601"
4532
4533 #: plugins/rgb601/rgb601window.C:45
4534 msgid "601 -> RGB"
4535 msgstr "601 -> RGB"
4536
4537 #: plugins/rotate/rotate.C:330
4538 #: plugins/rotate/rotate.C:472
4539 msgid "Rotate"
4540 msgstr "Zavrti"
4541
4542 #: plugins/rotate/rotate.C:374
4543 #: plugins/whirl/whirl.C:251
4544 msgid "Angle"
4545 msgstr "Kot"
4546
4547 #: plugins/scale/scale.C:74
4548 msgid "Scale"
4549 msgstr "Skaliraj"
4550
4551 #: plugins/scale/scalewin.C:46
4552 msgid "X Scale:"
4553 msgstr "Razmerje X:"
4554
4555 #: plugins/scale/scalewin.C:51
4556 msgid "Y Scale:"
4557 msgstr "Razmerje Y:"
4558
4559 #: plugins/scale/scalewin.C:144
4560 msgid "Constrain ratio"
4561 msgstr "Vezano razmerje"
4562
4563 #: plugins/sharpen/sharpen.C:103
4564 msgid "Sharpen"
4565 msgstr "Izostritev"
4566
4567 #: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:40
4568 msgid "Sharpness"
4569 msgstr "Ostrina:"
4570
4571 #: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:91
4572 msgid "Interlace"
4573 msgstr "Prepleteno"
4574
4575 #: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:109
4576 msgid "Horizontal only"
4577 msgstr "Le vodoravno"
4578
4579 #: plugins/sharpen/sharpenwindow.C:126
4580 msgid "Luminance only"
4581 msgstr "Le svetilnost"
4582
4583 #: plugins/shiftinterlace/shiftinterlace.C:185
4584 msgid "Odd offset:"
4585 msgstr "Lih odmik:"
4586
4587 #: plugins/shiftinterlace/shiftinterlace.C:188
4588 msgid "Even offset:"
4589 msgstr "Sod odmik:"
4590
4591 #: plugins/shiftinterlace/shiftinterlace.C:263
4592 msgid "ShiftInterlace"
4593 msgstr "Prepleten zamik"
4594
4595 #: plugins/slide/slide.C:32
4596 #: plugins/titler/titlewindow.C:806
4597 #: plugins/wipe/wipe.C:29
4598 msgid "Left"
4599 msgstr "Levo"
4600
4601 #: plugins/slide/slide.C:54
4602 #: plugins/titler/titlewindow.C:834
4603 #: plugins/wipe/wipe.C:51
4604 msgid "Right"
4605 msgstr "Desno"
4606
4607 #: plugins/slide/slide.C:198
4608 msgid "Slide"
4609 msgstr "Drsenje"
4610
4611 #: plugins/spectrogram/spectrogram.C:202
4612 msgid "Spectrogram"
4613 msgstr "Spektogram"
4614
4615 #: plugins/svg/svg.C:123
4616 msgid "SVG via Sodipodi"
4617 msgstr "SVG preko Sodipodija"
4618
4619 #: plugins/svg/svg.C:257
4620 #, c-format
4621 msgid "Running command %s\n"
4622 msgstr "Izvajam ukaz %s\n"
4623
4624 #: plugins/svg/svg.C:263
4625 #, c-format
4626 msgid "Export of %s to %s failed\n"
4627 msgstr "Izvoz %s v %s ni uspel\n"
4628
4629 #: plugins/svg/svg.C:277
4630 #, c-format
4631 msgid "The file %s that was generated from %s is not in RAWC format. Try to delete all *.raw files.\n"
4632 msgstr "Datoteka %s ustvarjena iz %s ni v obliki RAWC. Poisku¹ajte zbrisati vse *.raw datoteke.\n"
4633
4634 #: plugins/svg/svg.C:284
4635 msgid "Unsupported version of RAWC file %s. This means your Sodipodi uses newer RAWC format than Cinelerra. Please upgrade Cinelerra.\n"
4636 msgstr "Nepodprta razlièica datoteke RAWC %s. To pomeni, da va¹ Sodipodi uporablja novej¹i zapis RAWC, kot Cinelerra. Prosimo, da si nadgradite Cinelerro.\n"
4637
4638 #: plugins/svg/svgwin.C:85
4639 #: plugins/translate/translatewin.C:73
4640 msgid "Out X:"
4641 msgstr "Izhod X:"
4642
4643 #: plugins/svg/svgwin.C:91
4644 #: plugins/translate/translatewin.C:79
4645 msgid "Out Y:"
4646 msgstr "Izhod Y:"
4647
4648 #: plugins/svg/svgwin.C:159
4649 msgid "New/Open SVG..."
4650 msgstr "Nov/Odpri SVG..."
4651
4652 #: plugins/svg/svgwin.C:341
4653 msgid "Sodipodi has exited\n"
4654 msgstr "Sodipodi se je zaprl\n"
4655
4656 #: plugins/svg/svgwin.C:344
4657 #, c-format
4658 msgid "Plugin window has closed\n"
4659 msgstr "Okno vtiènikov se je zaprlo\n"
4660
4661 #: plugins/svg/svgwin.C:381
4662 #, c-format
4663 msgid "Running external SVG editor: %s\n"
4664 msgstr "Poganjam zunanji urejevalnik SVG: %s\n"
4665
4666 #: plugins/svg/svgwin.C:384
4667 #, c-format
4668 msgid "External SVG editor finished\n"
4669 msgstr "Zunanji urejevalnik SVG je konèal\n"
4670
4671 #: plugins/svg/svgwin.C:401
4672 msgid "SVG Plugin: Pick SVG file"
4673 msgstr "Vtiènik SVG: Izberi datoteko SVG"
4674
4675 #: plugins/svg/svgwin.C:402
4676 msgid "Open an existing SVG file or create a new one"
4677 msgstr "Odpri obstojeèo datoteko SVG ali ustvari novo"
4678
4679 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:90
4680 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:203
4681 msgid "Swap channels"
4682 msgstr "Zamenjaj kanale"
4683
4684 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:92
4685 msgid "-> Red"
4686 msgstr "-> Rdeèa"
4687
4688 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:96
4689 msgid "-> Green"
4690 msgstr "-> Zelena"
4691
4692 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:100
4693 msgid "-> Blue"
4694 msgstr "-> Modra"
4695
4696 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:104
4697 msgid "-> Alpha"
4698 msgstr "-> Alfa"
4699
4700 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:440
4701 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:457
4702 msgid "0%"
4703 msgstr "0%"
4704
4705 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:443
4706 #: plugins/swapchannels/swapchannels.C:458
4707 msgid "100%"
4708 msgstr "100%"
4709
4710 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:58
4711 msgid "Synthesizer"
4712 msgstr "Sintetizator"
4713
4714 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:557
4715 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:616
4716 msgid "Phase"
4717 msgstr "Faza"
4718
4719 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:558
4720 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:618
4721 msgid "Harmonic"
4722 msgstr "Harmon."
4723
4724 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:579
4725 msgid "Waveform"
4726 msgstr "Zvoèni vzorec"
4727
4728 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:581
4729 msgid "Wave Function"
4730 msgstr "Funk. zvoè. vzorca"
4731
4732 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:596
4733 msgid "Base Frequency:"
4734 msgstr "Osnovna frekv.:"
4735
4736 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:736
4737 #, c-format
4738 msgid "DC"
4739 msgstr "DC"
4740
4741 #. add_item(new SynthWaveFormItem(synth, _("DC"), DC));
4742 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:737
4743 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:990
4744 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1279
4745 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1346
4746 #, c-format
4747 msgid "Sine"
4748 msgstr "Sinus"
4749
4750 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:738
4751 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:991
4752 #, c-format
4753 msgid "Sawtooth"
4754 msgstr "®agast"
4755
4756 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:739
4757 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:992
4758 #, c-format
4759 msgid "Square"
4760 msgstr "Kvadrat"
4761
4762 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:740
4763 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:993
4764 #, c-format
4765 msgid "Triangle"
4766 msgstr "Trikotnik"
4767
4768 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:741
4769 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:994
4770 #, c-format
4771 msgid "Pulse"
4772 msgstr "Pulz"
4773
4774 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:742
4775 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:995
4776 #, c-format
4777 msgid "Noise"
4778 msgstr "©um"
4779
4780 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:865
4781 msgid "Add"
4782 msgstr "Dodaj"
4783
4784 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1137
4785 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1326
4786 msgid "Zero"
4787 msgstr "Niè"
4788
4789 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1158
4790 msgid "Maximum"
4791 msgstr "Najveè"
4792
4793 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1214
4794 msgid "Slope"
4795 msgstr "Naklon"
4796
4797 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1237
4798 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1369
4799 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1394
4800 msgid "Random"
4801 msgstr "Nakljuèno"
4802
4803 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1258
4804 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1305
4805 msgid "Invert"
4806 msgstr "Obrni"
4807
4808 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1415
4809 msgid "Enumerate"
4810 msgstr "O¹tevilèi"
4811
4812 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1435
4813 msgid "Even"
4814 msgstr "Sod"
4815
4816 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1458
4817 msgid "Odd"
4818 msgstr "Lih"
4819
4820 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1476
4821 msgid "Fibonnacci"
4822 msgstr "Fibonnacci"
4823
4824 #: plugins/synthesizer/synthesizer.C:1500
4825 msgid "Prime"
4826 msgstr "Pra¹tevilo"
4827
4828 #: plugins/timeavg/timeavg.C:60
4829 msgid "Time Average"
4830 msgstr "Èasovno povpreèje"
4831
4832 #: plugins/timeavg/timeavgwindow.C:38
4833 msgid "Frames to average"
4834 msgstr "©tevilo povpreèenih slik"
4835
4836 #: plugins/timestretch/timestretch.C:46
4837 msgid "Use fast fourier transform"
4838 msgstr "Uporabi hitro Fourierjevo transformacijo"
4839
4840 #: plugins/timestretch/timestretch.C:68
4841 msgid "Use overlapping windows"
4842 msgstr "Uporabi prekrivajoèa okna"
4843
4844 #: plugins/timestretch/timestretch.C:116
4845 msgid "Fraction of original length:"
4846 msgstr "Del izvorne dol¾ine:"
4847
4848 #: plugins/timestretch/timestretch.C:300
4849 msgid "Time stretch"
4850 msgstr "Raztegnjen èas"
4851
4852 #: plugins/titler/title.C:57
4853 #, c-format
4854 msgid "hello world"
4855 msgstr "pozdravljen svet"
4856
4857 #: plugins/titler/title.C:266
4858 #, c-format
4859 msgid "GlyphUnit::process_package FT_New_Face failed.\n"
4860 msgstr "GlyphUnit::process_package FT_New_Face neuspe¹no.\n"
4861
4862 #: plugins/titler/title.C:285
4863 #, c-format
4864 msgid "GlyphUnit::process_package FT_Load_Char failed - char: %i.\n"
4865 msgstr "GlyphUnit::process_package FT_Load_Char failed - znak: %i.\n"
4866
4867 #: plugins/titler/title.C:1335
4868 #, c-format
4869 msgid "TitleMain::load_freetype_face %s failed.\n"
4870 msgstr "TitleMain::load_freetype_face %s neuspe¹no.\n"
4871
4872 #. Something went wrong.
4873 #: plugins/titler/title.C:1458
4874 #, c-format
4875 msgid "Iconv conversion from %s to Unicode UCS-4 not available\n"
4876 msgstr "Pretvorba znakov Iconv iz %s v Unicode UCS-4 ni na voljo\n"
4877
4878 #: plugins/titler/title.C:1899
4879 msgid "No motion"
4880 msgstr "Brez gibanja"
4881
4882 #: plugins/titler/title.C:1900
4883 msgid "Bottom to top"
4884 msgstr "Od spodaj navzgor"
4885
4886 #: plugins/titler/title.C:1901
4887 msgid "Top to bottom"
4888 msgstr "Od zgoraj navzdol"
4889
4890 #: plugins/titler/title.C:1902
4891 msgid "Right to left"
4892 msgstr "Od desne proti levi"
4893
4894 #: plugins/titler/title.C:1903
4895 msgid "Left to right"
4896 msgstr "Od leve proti desni"
4897
4898 #: plugins/titler/titlewindow.C:157
4899 msgid "Font:"
4900 msgstr "Pisava:"
4901
4902 #: plugins/titler/titlewindow.C:170
4903 msgid "Style:"
4904 msgstr "Slog:"
4905
4906 #: plugins/titler/titlewindow.C:177
4907 msgid "Justify:"
4908 msgstr "Poravnava:"
4909
4910 #: plugins/titler/titlewindow.C:202
4911 msgid "Motion type:"
4912 msgstr "Vrsta gibanja:"
4913
4914 #: plugins/titler/titlewindow.C:214
4915 msgid "Drop shadow:"
4916 msgstr "Senca:"
4917
4918 #: plugins/titler/titlewindow.C:219
4919 msgid "Fade in (sec):"
4920 msgstr "Odbris (sek):"
4921
4922 #: plugins/titler/titlewindow.C:223
4923 msgid "Fade out (sec):"
4924 msgstr "Zabris (sek):"
4925
4926 #: plugins/titler/titlewindow.C:227
4927 msgid "Speed:"
4928 msgstr "Hitrost:"
4929
4930 #: plugins/titler/titlewindow.C:240
4931 msgid "Encoding:"
4932 msgstr "Kodiranje:"
4933
4934 #: plugins/titler/titlewindow.C:246
4935 msgid "Outline width:"
4936 msgstr "Oris z:"
4937
4938 #: plugins/titler/titlewindow.C:267
4939 msgid "Text:"
4940 msgstr "Besedilo:"
4941
4942 #: plugins/titler/titlewindow.C:470
4943 msgid "Bold"
4944 msgstr "Krepko"
4945
4946 #: plugins/titler/titlewindow.C:484
4947 msgid "Italic"
4948 msgstr "Le¾eèe"
4949
4950 #: plugins/titler/titlewindow.C:497
4951 msgid "Outline"
4952 msgstr "Obroba"
4953
4954 #: plugins/titler/titlewindow.C:566
4955 msgid "Color..."
4956 msgstr "Barva..."
4957
4958 #: plugins/titler/titlewindow.C:578
4959 msgid "Outline color..."
4960 msgstr "Barva obrobe..."
4961
4962 #: plugins/titler/titlewindow.C:611
4963 msgid "Loop"
4964 msgstr "Zanka"
4965
4966 #: plugins/titler/titlewindow.C:623
4967 msgid "Stamp timecode"
4968 msgstr "Èasovna koda"
4969
4970 #: plugins/titler/titlewindow.C:820
4971 msgid "Center"
4972 msgstr "Sredina"
4973
4974 #: plugins/titler/titlewindow.C:850
4975 msgid "Top"
4976 msgstr "Zgoraj"
4977
4978 #: plugins/titler/titlewindow.C:864
4979 msgid "Mid"
4980 msgstr "Sredina"
4981
4982 #: plugins/titler/titlewindow.C:878
4983 msgid "Bottom"
4984 msgstr "Spodaj"
4985
4986 #: plugins/translate/translate.C:97
4987 msgid "Translate"
4988 msgstr "Prevod"
4989
4990 #: plugins/translate/translatewin.C:46
4991 msgid "In X:"
4992 msgstr "Vhod X:"
4993
4994 #: plugins/translate/translatewin.C:52
4995 msgid "In Y:"
4996 msgstr "Vhod Y:"
4997
4998 #: plugins/translate/translatewin.C:58
4999 msgid "In W:"
5000 msgstr "Vhod W:"
5001
5002 #: plugins/translate/translatewin.C:64
5003 msgid "In H:"
5004 msgstr "Vhod H:"
5005
5006 #: plugins/translate/translatewin.C:85
5007 msgid "Out W:"
5008 msgstr "Izhod W:"
5009
5010 #: plugins/translate/translatewin.C:91
5011 msgid "Out H:"
5012 msgstr "Izhod H:"
5013
5014 #: plugins/videoscope/videoscope.C:352
5015 msgid "VideoScope"
5016 msgstr "Videoskop"
5017
5018 #: plugins/wave/wave.C:258
5019 msgid "Smear"
5020 msgstr "Razpalamudi"
5021
5022 #: plugins/wave/wave.C:275
5023 msgid "Blacken"
5024 msgstr "Poèrni"
5025
5026 #: plugins/wave/wave.C:294
5027 msgid "Reflective"
5028 msgstr "Odbojen"
5029
5030 #. add_subwindow(new BC_Title(x, y, _("Mode:")));
5031 #. add_subwindow(smear = new WaveSmear(plugin, this, x1, y));
5032 #. y += 20;
5033 #. add_subwindow(blacken = new WaveBlacken(plugin, this, x1, y));
5034 #. y += 30;
5035 #. add_subwindow(reflective = new WaveReflective(plugin, x1, y));
5036 #. y += 30;
5037 #: plugins/wave/wave.C:403
5038 msgid "Amplitude:"
5039 msgstr "Amplituda:"
5040
5041 #: plugins/wave/wave.C:406
5042 msgid "Phase:"
5043 msgstr "Faza:"
5044
5045 #: plugins/wave/wave.C:409
5046 msgid "Wavelength:"
5047 msgstr "Valovna dol¾ina:"
5048
5049 #: plugins/wave/wave.C:456
5050 msgid "Wave"
5051 msgstr "Valovanje"
5052
5053 #: plugins/whirl/whirl.C:247
5054 msgid "Pinch"
5055 msgstr "Udarec"
5056
5057 #: plugins/whirl/whirl.C:371
5058 msgid "Whirl"
5059 msgstr "Vrtinec"
5060
5061 #: plugins/wipe/wipe.C:135
5062 msgid "Wipe"
5063 msgstr "Pobri¹i"
5064
5065 #: plugins/yuv/yuv.C:179
5066 msgid "U:"
5067 msgstr "U:"
5068
5069 #: plugins/yuv/yuv.C:182
5070 msgid "V:"
5071 msgstr "V:"
5072
5073 #: plugins/yuv/yuv.C:217
5074 msgid "YUV"
5075 msgstr "YUV"
5076
5077 #: plugins/zoomblur/zoomblur.C:383
5078 msgid "Zoom Blur"
5079 msgstr "Poveèava mehèanja"
5080